Systém řízení kvality - Synthos S.A.

Systém řízení kvality

  • /A

Společnost Synthos S.A. klade zvláštní důraz na neustálé zvyšování kvality nabízených výrobků a uspokojování stále rostoucích a přesně vymezených očekávání svých zákazníků a proto zachovává a zdokonaluje Systém řízení kvality dle požadavků normy EN-ISO 9001.

V péči o životní prostředí Společnost přijímá řadu proekologických opatření. Jedním z nich je zachování a zdokonalování Systému environmentálního managementu na základě požadavků normy EN ISO 14001, což bylo potvrzeno příslušnými certifikáty. 

Řádné fungování uvedených systémů potvrdily oprávněné certifikační společnosti TUV NORD a Loyd’s Register Quality a.s.

Od roku 2003 společnosti v péči o bezpečnost a zvyšování úrovně BOZP zachovávají a zdokonalují systém řízení podle požadavků norem OHSAS 18001:1999 a PN-N 18001. Tento systém potvrdily oprávněné společnosti, tj. TUV NORD a State Latour Inspection Office v Praze.

 

Systémová činnost provozovaná podle normalizovaných pravidel umožňuje efektivně využívat zásoby k uspokojení zákazníků společností, zaměstnanců a jejich prostředí zvláštním dozorem nad výrobními procesy, dodržováním zákonných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP a také předcházením a minimalizací nepříznivého působení na člověka a životní prostředí.

 


Ochrana životního prostředí

SYNTHOS S.A. dodržuje všechna pravidla a standardy ochrany životního prostředí určená normami mezinárodního práva. Společnost působí v souladu s administrativními rozhodnutími určujícími podmínky využívání přírodních zásob životního prostředí. Společnost vlastní certifikáty Systému řízení životního prostředí ISO 14001, Systému řízení kvality ISO 9001 a Systému řízení bezpečností práce PN-N 18001.

 

 

Firma dále provádí hluboké změny ve sféře výroby a organizace práce. Společnost vypracovala koherentní Integrovaný systém řízení, díky němuž se stala jedním z nejmodernějších a ekologicky nejbezpečnějších podniků chemického průmyslu v Evropě.

Ve snaze o zachování ekologických požadavků společnost provádí stálou kontrolu vlivu chemické výroby na stav obklopujícího ji životního prostředí.


CERTYFIKATY


© 2017 Synthos. All rights reserved.