Profil společnosti - Synthos S.A.

Působení Skupiny je rozděleno na pět hlavních segmentů: butadien i kaučuk („Segment syntetických kaučuků“), styren a deriváty styrenu („Segment styrenových hmot”), disperze, lepidla a latex („Segment Disperze, Lepidel a Latexu”), přípravky na ochranu rostlin („Agro”) a také kosmeceutické přípravky a potravinové doplňky („Care").

 

 

 

 

Skupina rovněž získává příjmy z vedlejší činností související s výrobou a distribucí tepelné energie z vlastních elektráren, jakož i z příjmů z obchodování a distribuce elektrické energie („Ostatní činnost“, včetně „Medii“).

Působení Skupiny je založeno především na prodeji chemických výrobků používaných jako suroviny a meziprodukty v celé řadě průmyslových odvětví, zejména v automobilovém průmyslu, v obalovém průmyslu a stavebnictví.

Segment Syntetických Kaučuků je základním segmentem působení Skupiny. Odběrateli cca. 80% obsahu prodeje výrobků v tohoto segmentu Skupiny jsou hlavní účastníci trhu s pneumatikami, včetně Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear i Pirelli. Ostatních 20% obsahu prodeje v tomto segmentu tvoří ostatní trhy, v tom výrobci technických kaučukových výrobků, podrážek pro obuv, pružného potrubí a hnacích řemenů.

Segment Styrenových Hmot vyrábí tři základní druhy výrobků, které se liší určením. První z nich je pěnový polystyren („EPS“), který se používá především pro výrobu desek pro tepelnou izolaci, které jsou základním materiálem pro tepelnou izolaci ve střední Evropě. Druhý typ tvoří polystyreny s všeobecným určením („GPPS”) a houževnaté polystyreny („HIPS”), používané především v obalovém průmyslu k balení potravin. Z polystyrénu jsou vyráběny výrobky na jedno použití, hrnečky, obaly pro mléčné výrobky, tácky a příbory. Třetí skupina zahrnuje polystyrenové desky extrudovaného („XPS“). XPS se používá hlavně ve stavebním průmyslu, jako materiál pro tepelnou izolaci budov, obrácených střech, podlah a pro izolaci tepelných mostů a dutinových stěn.

Segment Disperze, Lepidel a Latexu vytváří tři skupiny výrobků. První je akrylová disperze, styren-akrylová a vinylová. Jejich hlavní použití je ve výrobě barev, akrylátových omítek, podkladových preparátů, těsnících materiálů a mnoho dalších výrobků stavební chemie, a také lepidel na dřevo a pro papírenský průmysl. Druhou skupinou jsou lepidla, které se používají především ve dřevozpracujícím průmyslu, nábytkovém a papírenském průmyslu. Do třetí skupiny patří butadien-styrenové latexy používané hlavně k výrobě pěnových výrobků a koberců.

Agro segment, jehož doménou je výroba a prodej přípravků na ochranu rostlin, moření semen, biocidů a listových hnojiv. Výrobky, reprezentující jednotlivé kategorie, zajišťují ochrnu při pěstování od výsevu po sklizeň, chrání rostliny před ničivým působením patogenních hub, škůdců a plevele a dodávají rostlinám nezbytné mikro a makro prvky ve formě speciálních hnojiv. Kromě výroby pesticidů, AGRO segment nabízí také služby pro tuzemské i zahraniční zákazníky v rámci složení a tekuté konfekce a suspenzních přípravků na ochranu rostlin.

Media Segment se zabývá výrobou tepelné energie a distribucí této energie, výrobou elektrické energie v kombinaci s teplem a obchodováním s elektrickou energií a její distribucí.

Care Segment se zabývá vývojem, výrobou a prodejem pokročilých systémů nanonosičů účinných látek používaných v kosmetice a potravinových doplňcích. Nabízené výrobky v těchto kategoriích zajišťují dodávku účinných látek přímo do buněk lidského těla, což ve spojení s vysokou biologickou dostupností zajišťuje znásobenou účinnost působení konečných výrobků, ve kterých byly použity.

© 2017 Synthos. All rights reserved.