Představenstvo Společnosti i Dozorčí rada

  • /A

Zbigniew Warmuz

Předseda představenstva

Zbigniew Warmuz má 52 let. Absolvoval chemickou průmyslovku v Gliwicích a obchodní akademii v Katovicích. 

další informace

Tomasz Piec

Místopředseda představenstva

Magistr Ekonomické akademie v Krakově, Management a marketing, rok 1994.Absolvent Univerzity v Kodani, Management v obchodu, rok 1992

další informace

V letech 1984 - 2006 pracoval v POCH S.A., kde začínal jako chemik pro obsluhu zařízení. V roce 1999 se stal vedoucím prodeje skupiny výrobků pro těžký průmysl a galvanizovny. Do roku 2002 pracoval jako vedoucí oddělení prodeje a marketingu, poté se stal hlavním inženýrem a ředitelem výroby. V této společnosti působil také jako jednatel. Od roku 2007 pracuje v kapitálové skupině Synthos. Mimo jiné stál v čele výrobních společností v Polsku a v Čechách a přímo řídil největší investiční procesy.

 

Skrýt

Akademie gastronomie a vína D’Orsay, rok 1990.Od roku 1993 zaměstnaný v Elektor Sp. z o.o. v Krakově.Od roku 1994 regionální ředitel REMY COINTREAU GROUP Polsko.Od roku 1995 začal pracovat pro koncern COLGATE PALMOLIVE Polsko, od roku 2001 byl šéfem prodeje v COLGATE PALMOLIVE Adria a.s. na Balkáně.Od roku 2003 zaměstnán v Tchibo Polsko na pozici ředitele prodeje v CEE.V roce 2004 nastoupil v koncernu SIGMA-KALON DECO Polsko Sp. z o.o. na pozici člena vedení polské společnosti.Od roku 2007 se stal členem vedení SIGMA-KALON Deco Eastern a.s./PPG v Praze, kde byl zodpovědný za práci komerčních týmů koncernu ve střední a východní Evropě a v Africe (EMEA).Od května roku 2008 je spojen s Kapitálovou skupinou Synthos S.A. coby obchodní ředitel a následně člen vedení zodpovědný za řízení procesu prodeje výrobků firmy ve světě.

 

Skrýt

Maurice Kramer

Člen představenstva

Narozen v r. 1958, absolvoval analytickou a organickou chemii na Hoge School Zuid v Nizozemí. Pan Maurice Kramer má více než 25 let zkušeností v polyolefinovém a petrochemickém průmyslu

další informace

Laurent Guillermin

Člen představenstva

Pan Laurent Guillermin absolvoval v roce 1991 Ecole Superieure de Commerce de Toulouse s magisterským titulem v oblasti financí a účetnictví.

další informace

Svou kariéru zahájil jako analytický chemik v průmyslu spojeném s krmivem pro zvířata (1980-1986), kde se přidal k mezinárodní skupině „Koninklijke DSM“ (1987-2000). V DSM zaujímal četné vedoucí pozice v oddělení technického marketingu, vývoje a prodeje. V letech 2001-2014 pracoval pro Saudi Basic Industries (SABIC) v evropském sídle společnosti v Nizozemí. V SABIC zaujímal pozice spojené s řízením a po více než 6 let vedl tým marketingu a prodeje SABIC pro výrobky pocházející z krakování. Pan Maurice Kramer se k Synthos přidal v roce 2015 jako ředitel nákupu strategických surovin a materiálů pro výrobu, aby se následně stal ředitelem oddělení kaučuků a materiálů pro pneumatiky, v poslední době zaujímal pozici ředitele nákupu surovin.

 

Skrýt

Svou profesionální kariéru zahájil v roce 1991 s postavením finančního kontrolora v Merlin Gerin Vertesz v Budapešti. Od roku 1993 pracoval v Paříži jako zástupce finančního ředitele společnosti Schneider Electric a od roku 1997 byl finančním ředitelem společnosti Schneider Electric Polska ve Varšavě, kde byl odpovědný za zavedení systému SAP a procesy spojování a transformace společností. V roce 2002 nastoupil do elektrárny Rybnik S.A. jako finanční ředitel. V roce 2008 začal pracovat v EDF Polska S.A. jako vedoucí projektu zavedení Centra sdílených služeb pro Skupinu EDF Polska. Od roku 2010 pokračoval v kariéře v EDF Polska S.A. jako Transformation Officer, který je zodpovědný za proces transformace Skupiny EDF v Polsku. V letech 2013 - 2017 byl předsedou dozorčích rad w společnosti PGE Paliwa sp. z o.o. a v elektroteplárně "Zielona Góra" S.A. Od září 2013 do února 2018 byl členem představenstva společnosti EDF Polska S.A. a PGE Energia Ciepła S.A., kde był odpovědný za oblast financí, nákupu, IT a řízení tržního rizika.

 

Skrýt

Jarosław Rogoża

Člen představenstva

Absolvent Poznaňské polytechniky, na které v roce 2001 získal titul doktora. Ukončil obor Chemická technologie. Dále je absolventem programu Executive MBA vedeného na Vysoké bankovní škole v Poznani a Helsinki School of Economics, který ukončil v roce 2004

další informace

V letech 2000-2006 pracoval ve firmě GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., kde začal jako technolog ve výrobním provozu a následně od roku 2002 pracoval jako vedoucí vědecko-vývojových projektů na úseku výzkumu a vývoje. V letech 2006-2009 plnil funkci ředitele pro R&D a SHEQ ve firmě PPG Deco Polska Sp. z o.o., kde vedle R&D zodpovídal za řízení kvality, ochranu životního prostředí a BOZP. Od září 2009 pracuje v Kapitálové skupině Synthos S.A. na pozici ředitele pro výzkum a vývoj.

 

Skrýt
Skrýt

Jarosław Grodzki - Předseda dozorčí rady

Ukončil Hlavní obchodní školu ve Varšavě. V roce 1994 ukončil Po diplomové studium daňové v Hlavní obchodní škole. Od roku 1992 pracoval v Bank Handlowy w Warszawie S.A. Účastnil se organizace Centruk kapitálových operací Banku Handlowy w Warszawie S.A. a dále pracoval v Odboru emise cenných papírů Banku Handlowy. V roku 1996 byl jmenován Ředitelem Kanceláře pro finanční poradenství. V Banku Handlowym w Warszawie S.A. pracoval do prosince roku 1997. Od roku 1998 byl spojen s Echo Investment S.A. na začástku jako ředitel Obchodního oddělení od roku 1999 jako Místopředseda představenstva, a v letech 2007 – 2008 jako Předseda představenstva Echo Investment S.A.  Od roku 2009 je na pozicích vedení ve skupině společností kontrolovaných Michałem Sołowowem, současně m.in.  předseda představenstva společností: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A. Od roku 2011 je předsedou dozorčí rady Synthos S.A., od roku 2015 Členem dozorčí rady Rovese S.A.

 

Robert Oskard - Tajemník dozorčí rady

Ukončil Katedru technické fyziky a matematiky na Vysoké škole technické ve Varšavě. V letech 1987 – 1990 pracoval v Fabryka Łożysk Tocznych Iskra a zabýval se projektováním a programováním informačních systémů, a v období 1990 -1992 byl zaměstnancem Vojvodského úřadu v Kielcích jako Vojvodský informatik. V letech 1992-2000 pracoval v Exbud S.A., mezi jinými na pozicích Ředitele Kanceláře plánování a ekonomických analýz, Ředitele kanceláře pro rozvoj a Ředitele kanceláře řídících systémů. V letech 2000-2002 plnil funkci Ředitele pro Strategické projekty v Echo Investment S.A. Plnil funkci předsedy nebo člena několika dozorčích rad v tom několika kótovaných společností. Současně m.in.  člen představenstev společností: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A, také člen dozorčích rad mezi jinými společností: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A., Megastore.pl S.A.

Rafał Pierzchlewicz - Člen Dozorčí rady

Absolvent Stavební fakulty Vysokého učení technického ve Varšavě (Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej) a postgraduálního studia MBA - Obchodování - Vysokého učení technického ve Varšavě.
Manažerské zkušenosti získával v mezinárodních společnostech v Polsku a v zahraničí. Svou kariéru začal v roce 1993 v závodě Ford v Płońsku. V následujících letech byl odpovědný za cenovou politiku vozů značky Ford na polském trhu, a poté se stal Finančním ředitelem. Od roku 2001 do roku 2003 pracoval v centrále Ford v Německu, kde byl zodpovědný za plánování a marketing projektu B&R elektromobilu TH!NKcity norské výroby. Po dokončení projektu začal pracovat ve Velké Británii v oddělení Treasury společnosti Ford Motor Co., kde byl zodpovědný za plánování peněžních toků (likvidity) skupiny Ford v Evropě, pak v letech 2004 - 2008 byl členem týmu pro koordinaci strategických projektů v Evropě. Od roku 2009 do roku 2016 pracoval v Polsku v institucích finančního trhu, ING TUNŻ a.s., později NN TUNŻ a.s., kde byl zodpovědný za dohled nad finančními aktivy společnosti.

 

Michał Rumiński - Člen Dozorčí rady

Absolvent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomie v Hlavní ekonomické škole ve Varšavě (Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) a práva na Varšavské univerzitě (Uniwersytecie Warszawskim).
V letech 2000-2007 je spojován s KBC Group, v roce 2004 nastoupil do funkce ředitele Corporate Finance v investiční bance KBC Securities N.V.W v letech 2007-2012 v rámci spolupráce s Investičním fondem MCI Euroventures, na pozici jako: Investiční partner, předseda a člen Správy ABC Data Holding a.s., Předseda Představenstva a generální partner Cleantech Venture Partners, Místopředseda a člen Dozorčí rady Bankier.pl a Skupiny Lew s.r.o. V letech 2010-2015 působil jako Člen Dozorčí rady ve skupině Lotos a.s., od roku 2015 je Členem Dozorčí rady KDPW_ CCP a.s. Působí nebo působil ve funkci člena a předsedy Auditních výborů, Rizika, Strategie, Organizace a Řízení ve Skupině Lotos a.s. a KDPW_CCP a.s.
Předseda představenstva a generální partner v EEC Ventures s.r.o. - společnosti zabývající se poradenskou a investiční činnosti v oblasti energetiky, nakládání s odpady, čistých technologií a ochrany životního prostředí. Autor publikace „Volný pohyb kapitálu v rámci Evropského společenství“ ("Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej") (INFOR, 2000) a Měnová krize 1997 a restrukturalizace finančního sektoru a podnikatelského sektoru v Jižní Koreji (Polská národní banka, 2004). ("Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej" (Narodowy Bank Polski, 2004).)

 

Łukasz Dopart - Člen Dozorčí Rady

Je právním poradcem, absolventem Právnické Fakulty a Fakulty Managementu Univerzity v Gdaňsku, kterou ukončil v roce 2007. V témže roce začal pracovat v poradenské společnosti Deloitte v daňovém poradenství. V letech 2010 - 2017 pracoval v poradenské společnosti EY, v posledních letech pracuje jako senior manager daňového poradenství a v týmu finančních institucí, řídí poradenské projekty pro největší polské banky a mezinárodní podniky. Od roku 2017 byl spojován se skupinou společností, které kontroloval Pan Michał Sołowow.

Je členem dozorčích rad společnosti North Food Polska SA, Obchody Komfort SA, Komfort Home Sp. z o.o., Homla Sp. z o.o. oraz Columbus Pro Sp. z o.o.

© 2017 Synthos. All rights reserved.