Představenstvo Společnosti i Dozorčí rada - Synthos S.A.

Představenstvo Společnosti i Dozorčí rada

  • /A

Zbigniew Warmuz

Předseda představenstva

Zbigniew Warmuz má 52 let. Absolvoval chemickou průmyslovku v Gliwicích a obchodní akademii v Katovicích. 

další informace

Maurice Kramer

Člen představenstva

Narozen v r. 1958, absolvoval analytickou a organickou chemii na Hoge School Zuid v Nizozemí. Pan Maurice Kramer má více než 25 let zkušeností v polyolefinovém a petrochemickém průmyslu

další informace

V letech 1984 - 2006 pracoval v POCH S.A., kde začínal jako chemik pro obsluhu zařízení. V roce 1999 se stal vedoucím prodeje skupiny výrobků pro těžký průmysl a galvanizovny. Do roku 2002 pracoval jako vedoucí oddělení prodeje a marketingu, poté se stal hlavním inženýrem a ředitelem výroby. V této společnosti působil také jako jednatel. Od roku 2007 pracuje v kapitálové skupině Synthos. Mimo jiné stál v čele výrobních společností v Polsku a v Čechách a přímo řídil největší investiční procesy.

 

Skrýt

Svou kariéru zahájil jako analytický chemik v průmyslu spojeném s krmivem pro zvířata (1980-1986), kde se přidal k mezinárodní skupině „Koninklijke DSM“ (1987-2000). V DSM zaujímal četné vedoucí pozice v oddělení technického marketingu, vývoje a prodeje. V letech 2001-2014 pracoval pro Saudi Basic Industries (SABIC) v evropském sídle společnosti v Nizozemí. V SABIC zaujímal pozice spojené s řízením a po více než 6 let vedl tým marketingu a prodeje SABIC pro výrobky pocházející z krakování. Pan Maurice Kramer se k Synthos přidal v roce 2015 jako ředitel nákupu strategických surovin a materiálů pro výrobu, aby se následně stal ředitelem oddělení kaučuků a materiálů pro pneumatiky, v poslední době zaujímal pozici ředitele nákupu surovin.

 

Skrýt

Laurent Guillermin

Člen představenstva

Pan Laurent Guillermin absolvoval v roce 1991 Ecole Superieure de Commerce de Toulouse s magisterským titulem v oblasti financí a účetnictví.

další informace

Jarosław Rogoża

Člen představenstva

 

další informace

Svou profesionální kariéru zahájil v roce 1991 s postavením finančního kontrolora v Merlin Gerin Vertesz v Budapešti. Od roku 1993 pracoval v Paříži jako zástupce finančního ředitele společnosti Schneider Electric a od roku 1997 byl finančním ředitelem společnosti Schneider Electric Polska ve Varšavě, kde byl odpovědný za zavedení systému SAP a procesy spojování a transformace společností. V roce 2002 nastoupil do elektrárny Rybnik S.A. jako finanční ředitel. V roce 2008 začal pracovat v EDF Polska S.A. jako vedoucí projektu zavedení Centra sdílených služeb pro Skupinu EDF Polska. Od roku 2010 pokračoval v kariéře v EDF Polska S.A. jako Transformation Officer, který je zodpovědný za proces transformace Skupiny EDF v Polsku. V letech 2013 - 2017 byl předsedou dozorčích rad w společnosti PGE Paliwa sp. z o.o. a v elektroteplárně "Zielona Góra" S.A. Od září 2013 do února 2018 byl členem představenstva společnosti EDF Polska S.A. a PGE Energia Ciepła S.A., kde był odpovědný za oblast financí, nákupu, IT a řízení tržního rizika.

 

Skrýt

 

 

Skrýt
Skrýt
Skrýt

Jarosław Grodzki - Předseda dozorčí rady

Ukončil Hlavní obchodní školu ve Varšavě. V roce 1994 ukončil Po diplomové studium daňové v Hlavní obchodní škole. Od roku 1992 pracoval v Bank Handlowy w Warszawie S.A. Účastnil se organizace Centruk kapitálových operací Banku Handlowy w Warszawie S.A. a dále pracoval v Odboru emise cenných papírů Banku Handlowy. V roku 1996 byl jmenován Ředitelem Kanceláře pro finanční poradenství. V Banku Handlowym w Warszawie S.A. pracoval do prosince roku 1997. Od roku 1998 byl spojen s Echo Investment S.A. na začástku jako ředitel Obchodního oddělení od roku 1999 jako Místopředseda představenstva, a v letech 2007 – 2008 jako Předseda představenstva Echo Investment S.A.  Od roku 2009 je na pozicích vedení ve skupině společností kontrolovaných Michałem Sołowowem, současně m.in.  předseda představenstva společností: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A. Od roku 2011 je předsedou dozorčí rady Synthos S.A., od roku 2015 Členem dozorčí rady Rovese S.A.

 

Robert Oskard - Tajemník dozorčí rady

Ukončil Katedru technické fyziky a matematiky na Vysoké škole technické ve Varšavě. V letech 1987 – 1990 pracoval v Fabryka Łożysk Tocznych Iskra a zabýval se projektováním a programováním informačních systémů, a v období 1990 -1992 byl zaměstnancem Vojvodského úřadu v Kielcích jako Vojvodský informatik. V letech 1992-2000 pracoval v Exbud S.A., mezi jinými na pozicích Ředitele Kanceláře plánování a ekonomických analýz, Ředitele kanceláře pro rozvoj a Ředitele kanceláře řídících systémů. V letech 2000-2002 plnil funkci Ředitele pro Strategické projekty v Echo Investment S.A. Plnil funkci předsedy nebo člena několika dozorčích rad v tom několika kótovaných společností. Současně m.in.  člen představenstev společností: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A, také člen dozorčích rad mezi jinými společností: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A., Megastore.pl S.A.

Michał Nowak - Člen Dozorčí rady

Je absolventem britských univerzit, kde získal bakalářský titul na University of Reading a magisterský titul v oboru ekonomie na Warwick University. Ve Velké Británii také získal kvalifikaci auditora (ACA). Svou profesní kariéru zahájil v roce 2004 v britských pobočkách poradenské společnosti PwC (v oblasti auditu a strategického poradenství). V letech 2010 - 2014 plnil manažerskou funkci ve společnosti Orange Polska. V letech 2014–2016 byl výkonným ředitelem ve společnosti PKP Intercity v oblasti strategie, a poté převzal roli ve společnosti TDJ v oblasti dohledu nad investicemi a vlastnictvím v oblasti Equity. Ve společnosti FTF Columbus pracuje od ledna 2020.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.