Tamero Invest - Synthos S.A.

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. vznikla v roce 2011 vyčleněním podnikové teplárny ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve Kaučuk a.s.).
 

 

Teplárna TAMERO INVEST provozuje tři vysokotlaké parní kotle na plynná paliva o výkonu á 160 t/h, tři parní turbíny o výkonech 2x 33 MW a 1x 0,72 MW a jednu spalovací turbínu o výkonu 32MW.

Hlavní činností společnosti je výroba, distribuce a prodej tepelné energie a elektřiny. Vyrobenou elektřinou a teplem je zásobován Areál chemických výrob Kralupy.

 

Dále společnost provozuje systém centrálního zásobování teplem a dodává teplo do města Kralupy nad Vltavou a obce Chvatěruby.

Základní mění společnosti

Základní kapitál: 2 520 200 000,- Kč

 

Vlastnická struktura společnosti

SYNTHOS Kralupy a.s. 100% obchodní podíl