SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná stavba začala v roce 1958 na místě bývalého vojenského letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku a v průběhu dalších let došlo k rozšíření výroby v oboru polystyrénových plastů.

 

 

K velkému rozmachu firmy došlo v polovině 80. let, kdy byla uvedena do provozu jednotka rafinerie ropy. Ta vedle své hlavní činnosti, produkce pohonných hmot a kapalných plynů, vyrábí také některé základní komponenty pro výrobní program KAUČUK, a.s. V rámci restrukturalizace české petrochemie byla rafinerie v roce 1996 vyčleněna do nově založené společnosti - Česká Rafinérská, a.s. Zbylá petrochemická část podniku se o rok později stala součástí skupiny UNIPETROL.

Důležitým mezníkem pro rozvoj firmy byl rok 1998, kdy v rámci investičního programu byla původní jednotka na výrobu styrenu nahražena novou, moderní s vyšší kapacitou a do provozu byla rovněž uvedena nová jednotka na produkci blokového krystalového polystyrenu. V závěru téhož roku byl odstaven poslední uhelný kotel a podniková energetika přešla na spalování ušlechtilých paliv. Těmito kroky bylo dosaženo významného zlepšení životního prostředí. V roce 2003 byla zprovozněna nová jednotka na výrobu etylbenzenu, která je umístěna v areálu CHEMOPETROLU, a. s. v Litvínově. V červnu 2005 se stala skupina UNIPETROL součástí PKN ORLEN.

 

V rámci restrukturalizace skupiny byl zahájen proces prodeje společnosti KAUČUK, který byl dokončen 19.7.2007 kdy vlastnická práva získala společnost s podobným produktovým portfoliem, Firma Chemiczna DWORY, S.A. z Polska. V souladu se svými strategickými cíli rozhodl nový majitel o změně obchodního jména KAUČUK, a.s., na SYNTHOS Kralupy a.s. Nová obchodní firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2.11.2007. Se změnou obchodního názvu souvisí i změna loga skupiny SYNTHOS.

SYNTHOS Kralupy a.s., vyrábí široký sortiment výrobků. Styren-butadienové kaučuky se vyrábí pod obchodním názvem KRALEX. Hlavní využití je v gumárenském a obuvnickém průmyslu a při výrobě drobných domácích doplňků a sportovních potřeb. KRASTEN je obchodní značka pro standardní nebo houževnatý polystyren. KRASTEN nachází uplatnění především v elektrotechnickém, spotřebním a potravinářském průmyslu. Zpěňovatelný polystyren KOPLEN je používán převážně ve výrobě tvarovek, fólií, bloků, izolačních desek a obecně ve stavebnictví.