Řízení kvality - Synthos S.A.

Úvod 

 

Výrobky SYNTHOS Kralupy a.s. mají v převážné míře charakter vstupních surovin pro následné výrobní zpracování v gumárenských a plastikářských závodech v tuzemsku i zahraničí.

 

Systém řízení kvality všech procesů ve společnosti byl certifikován v únoru roku 1993 britskou společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle standardu ISO 9002. V březnu roku 2002 byl stejnou společností recertifikován podle standardu ISO 9001:2000, čímž byla působnost systému kvality rozšířena i do oblasti navrhování nových výrobků a technologií. Tento certifikát byl obnoven v březnu roku 2005 a opakovaně v letech  2008, 2011 a 2014.

Významnými zákazníky společnosti jsou přímí dodavatelé montážních prvků a komponentů pro automobilový průmysl, zejména výrobci pneumatik pro osobní i nákladní vozy a výrobci elektrických zařízení pro vybavení vozů. Z tohoto důvodu zákazníci uplatňují požadavky na systémové zabezpečování jakosti i podle standardů automobilového průmyslu. Standardy automobilového průmyslu jsou v současnosti nejvíce propracovanými požadavky pro zabezpečování kvality, a proto byly prvky standardu ISO/TS 16949 implementovány do systému řízení SYNTHOS Kralupy a.s.

 


V období roku 2010 byla zahájena postupná integrace systému řízení se snahou o provázání prvků systémové normy ISO 9001 s požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001 za účelem vytvoření jednotných struktur řízení. Zároveň je integrace systému zaměřena na provázání s ostatními společnostmi kapitálové skupiny SYNTHOS (SYNTHOS S.A., SYNTHOS Dwory sp. Z o.o. apod.) 

Politika kvality
Cíle kvality