Politika Integrovaného systému řízení - Synthos S.A.

Politika společností skupiny SYNTHOS v oblasti řízení kvality, ochrany životního prostředí a hygieny a bezpečnosti práce byla vyhlášena předsedou představenstva společnosti SYNTHOS S.A. panem Tomaszem Kalwatem dne 1.5.2012.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.