Orgány společnosti - Synthos S.A.

Správní a výkonné orgány společnosti

Představenstvo

  • Marek Rościszewski, předseda
  • Laurent Guillermin, místopředseda

Správní a výkonné orgány společnosti

Dozorčí rada 

  • Wojciech Gurgacz, předseda
  • Václav Havlu, člen

 

Správní a výkonné orgány společnosti

Výkonné vedení  

  • Ing. David Pohl, Ph.D. – výkonný ředitel
  • Ing. Norbert Eichler – vedoucí HSE and Q

© 2017 Synthos. All rights reserved.