Historie

  • 1954 - 2007
Květen 1954 Vláda ČSR přijala rozhodnutí o výstavbě podniku na výrobu syntetického, butadien styrenového kaučuku v Kralupech nad Vltavou
4.6.1958 Slavnostní zahájení stavby Kaučuk. n.p.
1.7.1963 Zahájení zkušebního provozu (výroba polystyrenu KRASTEN)
30.8.1963 Vyroben první vagon syntetického kaučuku KRALEX
13.3.1965 Vyprodukován první zpěňovatelný polystyren KOPLEN
Říjen 1969 Zahájena výstavba výrobny kopolymeru ABS (acrilonitrile butadiene styrene)
Leden 1971 Slavnostní zahájení výstavby rafinerie ropy
25.4.1975 Zahájeno zpracování ropy
1.9.1976 Po změně technologie zahájen zkušební provoz ve výrobně ABS FORSAN
25.11.1983 Vyrobena 1 000 000 tuna kaučuku KRALEX
1.4.1990 Firma Kaučuk se stává státním podnikem
24.2.1993 Podnik získává certifikát od britské firmy LRQA dokládající soulad systému řízení výroby syntetického kaučuku se standardy ISO 9002
Srpen 1995Kaučuk obdržel tzv. corporate Certificate podle mezinárodní normy ISO 9002
31.12.1995 Vyčlenění rafinerie do nově vzniklé společnosti Česká rafinérská, a.s.
27.5.1996 Kaučuk se stává akciovou společností
8.10.1996 Jako jedena z prvních v republice získala společnost Kaučuk certifikát „Responsible Care“ odpovědné podnikání v chemii
27.3.1997 Kaučuk se stává součástí holdingu UNIPETROL
II.pol.1997 Zahájení výstavby výrobních jednotek Blokový krystalový polystyren (červenec) a Syren III (27. 8).
4.6.1998 Vyrobena 2 000 000 tuna KRALEXu
10.12.1998 Zahájení provozu ve výrobnách Styren III a Blokový krystalový polystyren
12.12.1999 Udělení certifikátu dle mezinárodní normy SO 14 000
1.3.2002 Recertifikace dle normy ISO 9001/2000 a ISO 14 000/1996
Březen 2002 Zahájení výstavby jednotky Etylbenzen II v  Litvínově
3.6.2003 Slavnostní zahájení provozu jednotky Etylbenzen II v Litvínově
2004Rekonstrukce a modernizace etylbenzenového produktovodu Litvínov Kralupy
Červen 2005 Skupina UNIPETROL se stala součástí PKN ORLEN.
19.7.2007 V rámci restrukturalizace skupiny Unipetrol byl dokončen proces prodeje společnosti KAUČUK.Vlastnická práva získala společnost s podobným produktovým portfoliem, Firma Chemiczna DWORY, S.A. z  Polska.
2.11.2007 V souladu se svými strategickými cíli rozhodl nový majitel o změně obchodního jména KAUČUK, a.s., na SYNTHOS Kralupy a.s. Se změnou obchodního názvu souvisí i změna loga skupiny SYNTHOS.