Historie systému řízení - Synthos S.A.

Prvním subsystémem, který byl ve společnosti zaváděn, byl Systém managementu jakosti v rozsahu požadavků normy ISO 9002:1987. Na základě uspokojivých výsledků při zavádění systému bylo rozhodnuto o jeho certifikaci nezávislou certifikační skupinou – LRQA a to v únoru 1993.
 

 

24.2.1993 cetifikovala firma LRQA systém managementu jakosti podniku (tehdy Kaučuk, a.s.) podle ISO 9002:1987 v rozsahu výrobních a obchodních činností tehdejší divize Elastomery, tedy pro výrobu a dodávání SBR a latexu.
 

21.10.1994 certifikovala LRQA výrobu a dodávání polystyrénových plastů v tehdejší divizi Plasty podle normy ISO 9002:1994 a současně recertifikovala systém managementu jakosti divize Elastomery na tuto normu.
 

17.7.1995 certifikovala LRQA výrobu a dodávání rafinerských výrobků v tehdejší divizi Rafinerie podle normy ISO 9002:1994 včetně výroby butadienu, rafinátu a MTBE.
 

27.9.1995 certifikovala LRQA výrobu a dodávání ABS, styrenu a toluenu podle normy ISO 9002:1994.
 

25.3.1996 recertifikovala LRQA systém managementu jakosti divize Elastomery podle normy ISO 9002:1994 na nové tříleté období a tento certifikát vystavila pro novou divizi Petrochemie. Současně k 27.3.1996 vyčlenila ze systému managementu jakosti rafinerii, jejíž certifikát převedla do systému managementu jakosti nově vzniklé společnosti Česká rafinerská a.s.
 

10.9.1996 byl LRQA vystaven certifikát podle normy ISO 9002:1994 pro všechny obchodní a výrobní aktivity, které zůstaly v působnosti KAUČUK, a.s. po reorganizaci. Certifikovaný systém zahrnoval: SBR, ZPS, SPS, HPS, BPS, ABS, Styren, toluen, BTD a rafinát I,
 

31.4. 1997 rozhodlo vedení podniku o zavedení požadavků automobilového průmyslu QS 9000 do systému jakosti s k 31.12 1998.
 

1.7.1997 byla harmonizována systémová dokumentace jakosti, ochrany životního prostředí a hygieny a bezpečnosti práce.
 

12.2.1999 byl LRQA certifikován systém environmentálního managementu podniku podle normy ISO 14001:1996,
 

23.9.1999 byl LRQA recertifikován celý systém managementu jakosti podniku podle normy ISO 9002:1994 pro další tříleté období s vyloučením výroby a dodávání výrobků výrobny Styren III., kde přetrvávaly potíže s najetím nového výrobního zařízení,
 

22.12.1999 certifikovala LRQA výrobu a dodávání styrenu, toluenu a bentolu z nové výrobní kapacity a tím byla opět zkompletována certifikace celé výrobní činnosti podniku podle normy ISO 9002:1994,
 

16.5. 2000 bylo pro KAUČUK, a.s. vystaveno osvědčení Českého úřadu bezpečnosti práce "Bezpečný podnik", které je národním certifikátem pro systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
 

11.9.2000 schválilo vedení podniku harmonogram pro implementaci nové normy ISO 9001:2000 a mezinárodního standardu automobilového průmyslu ISO/TS 16949 do systému managementu jakosti s předpokládanou certifikací LRQA v březnu 2002,

1.3.2002 byly recertifikovány systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:1996 s tříletým obdobím platnosti do 28.2.2005,
 

 

6.11.2003 bylo vydáno osvědčení Českého úřadu bezpečnosti práce "Bezpečný podnik", kterým byl verifikován zavedený systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce v soulalu s ILO-OSH 2001 a OHSAS 18 001:1999 s platností do listopadu 2006,
 

25.3.2005 byly recertifikovány systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004 s tříletým obdobím platnosti,
 

24.10.2006 bylo vydáno osvědčení Státního úřadu inspekce práce "Bezpečný podnik", kterým byl verifikován zavedený systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce v soulalu s ILO-OSH 2001 a OHSAS 18 001:1999 s platností do října 2009,
 

2.11.2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna vyplývající z prodeje společnosti KAUČUK, a.s. společnosti Firma Chemiczna DWORY, S.A. a následné majetkové restrukturalizaci skupiny – společnost nově vystupuje pod obchodním názvem SYNTHOS Kralupy a.s.
 

12.3.2008 byly recertifikovány systém jakosti podle normy ISO 9 001:2000 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001:2004 na další tříleté období s platností do března 2011. Součástí certifikovaného systému SYNTHOS Kralupy a.s. jsou i procesy řízení zajišťované jako služby společností SYNTHOS S.A. (organizační složka Kralupy nad Vltavou).
 

20.10.2009 bylo vydáno osvědčení Státního úřadu inspekce práce "Bezpečný podnik", kterým byl opětovně verifikován zavedený systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ILO-OSH 2001 a OHSAS 18 001:2007 s platností do října 2012
 

23.9.2010 bylo společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. opětovně uděleno právo používat logo Responsible care – odpovědné podnikání v chemii za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů zlepšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním společnosti
 

12.3.2011 byl recertifikován systém managementu kvality podle nové normy ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004 s tříletým obdobím platnosti. Zároveň byla k 12.3.2011 úspěšně provedena certifikace dle ISO 9001:2008 a 14001:2004 u sesterské společnosti Butadien Kralupy a.s.
 

25.9.2011 byly nově certifikován systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004 u nově vzniklé společnosti TAMERO INVEST s.r.o. – provozovatele energetiky a ACHVK,
 

V únoru 2012 došlo dále k certifikaci systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004 u nově vzniklé společnosti SYNTHOS PBR s.r.o.
 

12.3.2014 byl úspěšně obnoven certifikát potvrzující shodu integrovaného managementu společností SYNTHOS Kralupy a.s., Butadien Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. a SYNTHOS PBR s.r.o. s požadavky norem ISO 9 001:2008 a ISO 14 001:2004, platnost certifikátu je do 11.3.2017
 

25.9.2014 bylo společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. opětovně uděleno právo používat logo Responsible care – odpovědné podnikání v chemii za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů zlepšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním společnosti