Obchodní jednotky a společnosti Skupiny kapitálové Synthos S.A.

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18


Synthos S.A. (Organizační složka)
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Podřízené společnosti:

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18

e-mail: marketing@remove-this.synthosgroup.com  

Předmět činnosti:  Výroba syntetických kaučuků a latexů, polystyrenových plastů, vinylových, akrylových a kopolimerowých disperzí. 100 % akcií společnosti je v držení firmy Synthos SA

Synthos Kralupy a.s. 
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566
e-mail: infokralupy@remove-this.synthosgroup.com

Předmět činnosti: 
Výroba syntetického kaučuku, polystyrenových plastů, monomerů styren a butadien. 100 % podílu na základním kapitálu má Dwory Investice Sarl

 

 

Synthos PBR s.r.o.  
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika

Předmět činnosti: Produkt a distribuce chemických látek a chemických přípravků. 100% akcií ve společnosti má Synthos SA

 

Tamero Invest s.r.o 
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Předmět činnosti:
Výroba a distribuce  elektřiny, výroba a distribuce tepelné energie, odběr a úprava vody.
100 % akcií společnosti je v držení firmy Synthos Kralupy a.s.

 

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 46, 
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02

Předmět činnosti: 
Přejímka, čištění a odvod odpadních vod, likvidace odpadů, poskytování sanitárních a souvisejících služeb. 
76,79 % podílu ve společnosti je v držení firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o spółka jawna, 23,21% podíl ve společnosti má obec Osvětim.

Přidružené podniky

Butadien Kralupy a.s.
Předmět činnosti: 
Výroba butadienu a rafinátu 1 z C4 frakce. 
49% podílu na základním kapitálu má Synthos Kralupy a.s.