Agro - Synthos S.A.

Předmětem činnosti Synthos AGRO je výroba a prodej přípravků na ochranu rostlin, moření semen, biocidů a listových hnojiv. Odběrateli výrobků Synthos Agro jsou subjekty zastupující trh profesionálních nabyvatelů a jednotliví uživatele (neprofesionální) zásobující se výrobky k ochraně svých plodin. Distribuce výrobků probíhá prostřednictvím celopolské sítě velkoobchodů s agrochemickým a zahradnickým profilem, se kterými Synthos Agro spolupracuje. Disponování zařízeními, a také rozsáhlé investiční aktivity ve výstavbě nového, velmi moderního formulačně-konfekčního centra, z nás dělá spolehlivého a důvěryhodného partnera při budování produktové nabídky pro mnoho subjektů v tomto státě a v zahraničí.

 

Hlavní výrobky a jejich použití:

 

 

 

Fungicydy jsou výrobky, které slouží jako prevence proti houbovým chorobám ovocných plodin, zejména proti strupovitosti jabloní, jako nejnebezpečnějšímu onemocnění ohrožujícímu zdravé plodiny:

  • Měďnan 50 WP Měďnan Extra 350 S.C. - mají vedoucí postavení na trhu ve skupině výrobků na bázi sloučenin mědi
  • Suspenzní Kaptan 50 WP
  • Kaptan Plus 71,5 WP
  • Sadoplon 75 WP

 

Přípravky pro moření semen jsou běžně používaným fungicidem pro ošetření semen před výsevem. Moření je prvním ochranným zákrokem a základním a nejlevnějším způsob, jak bojovat s patogeny, které jsou přítomné v půdě, a které jsou přenášeny semeny. Moření zajišťuje ochranu semen během klíčení, ale také zajišťuje zdraví rostlin v počátečních fázích jejich růstu a vývoje. Tuto skupinu zastupují:

  • Přípravek pro moření semen T 75 DS./WS – k moření zrna pšenice, semen řepky a zeleniny v nejširším dostupném rozsahu na trhu
  • Funaben Plus 02 WS - k moření zrna pšenice a ječmene

 

Herbicidy jsou přípravky proti plevelům určené pro použití při zemědělském a zahradnickém pěstování:

  • Orkan 350 SL – při potížích s polní přesličkou a dalšími plevely s dlouhými kořeny v sadech, skupina Premier:
  • Premier 350 SL, Premier 500 SL, Premier 750 SL, Premier D 750 SL -– používané zemědělci k odplevení ozimých a jarních obilovin.

 

Biocidní přípravky jsou zaměřené na široký trh a dedikované jednotlivým uživatelům. To zahrnuje širokou škálu aerosolových přípravků zejména pro použití proti nepříjemné hmyzu, jako jsou mouchy, vosy a sršni, mravenci, komáři a jiné formy, jako např. Jedy a granule pro boj s hlodavci. Nejznámější značky jsou Muchozol a Mrówkozol.

© 2017 Synthos. All rights reserved.