Tepelná izolace - Synthos S.A.

Rostoucí náklady na energii a vyšší zapojení do péče o životní prostředí nás nutí používat lepší a účinnější tepelně izolační materiály. Tyto materiály jsou určeny k ochraně vnitřní teploty budov a udržují ji na uživateli očekávané úrovni před proměnlivostí venkovní teploty (zároveň v zimní sezoně jak i v té letní).

 

 

Ve výsledku, přijatých Evropskou unii směrnic o nutnosti snížit spotřebu energie v budovách a zavedení programů na podporu úspor energie v Evropě, znatelným se stává výrazný trend ke snižování konečné spotřeby energie.

 

Odhaduje se, že až 60% tepelné izolace budov na polském trhu je vyrobeno z pěnového polystyrenu - výrobku, jehož surovinou je expandovaný polystyren EPS.

 

Podle různých zdrojů až 80-85% z celkové produkce pěnového polystyrenu se používá k izolaci fasád budov a ve světle uvedených trendů a změn v evropském právu, se odhaduje stálý nárůst této hodnoty.

 

EPS desky jsou také vhodné jako akustický izolační materiál, působící jako ochrana před nadm

 

Expandovaný polystyren nabízený Synthos a.s., používá se především pro výrobu pěnových polystyrenových desek, které se používají k tepelné izolaci budov. Mezi poměrně širokou nabídkou na trhu a rozmanitosti dostupných řešení, pěnový polystyren je nejpopulárnějším tepelným izolátorem na stavebním trhu. Toto čestné místo vděčí svým vlastnostem, které z něj dělají nejúčinnější tepelný izolační materiál s atraktivní relací ceny vůči kvalitě a dalším výhodám, jako například snadnou instalaci a vynikajíc

Naše EPS jsou dostupné pod následujícími značkami:

 

 

InVento, pokročilý výrobek splňující nejvyšší požadavky pro tento typ izolace. Součinitel tepelné vodivosti λ dosahuje hodnoty 0,032. Vynikající tepelně izolační vlastnosti se přímo promítají do konečné spotřeby energie, snížení emisí CO2 do atmosféry a tímto k ochraně životního prostředí. Invento je skvělý jak v novém stavebnictví, tak i ve starších budovách, ve kterých se vykonává tepelně izolační práce.

 

Synthos EPS Silver - Novinka, která vytyčuje směr vývoje stavebního trhu, je šedý, samozhášecí nebo pozbaven spomalovače hoření polystyrenu, jehož součinitel tepelné vodivosti [λ] dosáhuje hodnoty menší než 0,032 [W/m*K]. Je jedním z nejlepších materiálů dostupných na trhu pro konvertory (měniče) a koncové uživatele EPS

 

InSphere - klíčovým faktorem pro tepelně izolační trh je stálé snižování součinitele tepelné vodivosti výrobků EPS. Díky zlepšeným vlastnostem nového EPS InSphere, vyrobený pěnový polystyren se vyznačuje součinitelem λ, který nepřekračuje hodnotu 0,035 [W/m*K].

 

Synthos EPS klasické varianty EPS sloužící pro výrobu pěnových polystyrénů, kterých hodnota koeficientu tepelné vodivost λ je obvykle vyšší než 0,035 [W/m*K]. V závislosti na specifikaci různé druhy těchto produktů se používají pro výrobu: tvarových stavebních dílů, perimetrických desek, vícevrstvých izolačních systémů, zvukových izolačních panelů (akustických panelů), atd.

Dalším produktem Synthos a.s., určeným pro stavební trh je Synthos XPS PRIME. Jedná se o moderní izolační materiál vytvořený s ohledem na ekologii. Jeho moderní formule je rozšířením, oceňované zákazníky mnoha zemí, bílé desky Synthos XPS. Desky jsou konečnými výrobky - hotovými tepelně izolačními materiály.

 

 

Synthos XPS PRIME materiál zformovaný do tvaru desky v procesu přímého zpěnění a vytlačování (extruze). Desky se vyznačují specifickou, strukturu pěny s uzavřenými buňkami s nízkou hustotou a hladkým povrchem

 

Synthos XPS PRIME mají symbol GREEN LAMBDA, který je vyjádřením snahy Synthos a.s. nabízet inovační řešení, která ulehčí život a zároveň nemají negativní vliv na životní prostředí.

Filozofie Green-Lambda

 

Tepelně izolační výrobky nabízené společností Synthos jsou vyráběny v souladu s námi ustálenou filozofii, kterou jsme pojmenovali Green-lambda

 

Green environmentální profil produktu, při jehož výrobě se nepoužívá škodlivé freony a proces zpěnění desek je založen na základě oxidu uhličitého.
 

Lambda se vyznačuje vysokou úrovní tepelné izolace, kterou nabízí Synthos XPS PRIME. Snížena hodnota λ pomáhá zmenšit energetické ztráty a náklady na provoz budov.