Ocenění a vyznamenání 2017 - 2014

  • /A

Ocenění a vyznamenání 2014 - 2017

 


Synthos oceněn Indexem hospodářského vlastenectví (Indeks Patriotyzmu Gospodarczego)

Synthos S.A. byl oceněn Indexem hospodářského vlastenectví, žebříčkem pořádaným redakcí Rzeczpospolité a Nadací hospodářského vlastenectví (Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego). Společnost zvítězila v kategorii velké firmy (nad 1 miliardu PLN obratu).

 

Cena se uděluje firmám, které se zvláštním způsobem podílejí na rozvoji země a na vlasteneckém hospodářství, přičemž se nevyhýbají svým povinnostem vůči státu a společnosti. Synthos získal ocenění Index hospodářského vlastenectví už podruhé za sebou. 

červen 2017Synthos mezi držiteli ocenění „Investor bez hranic“ (Inwestor bez granic)

Synthos S.A. se stal jedním z laureátů ocenění „Investor bez hranic“ udělovaného pořadateli Evropského ekonomického kongresu (Europejski Kongres Gospodarczy). Prestižní titul získaly firmy, jejichž investice představují rozvojový impulz pro polskou ekonomiku.

 

Laureáty ocenění „Investor bez hranic“ se stali zahraniční investoři v Polsku a polské firmy investující v zahraničí. Zohledněny byly např. rozsah investice, jejich vliv na potenciál polské ekonomiky, inovativní charakter (transfer technologií a know-how), význam investic pro polský trh práce a pro tvorbu značky Polsko ve světě.

Synthos byl doceněn za důležitou a odvážnou akvizici v evropském chemickém průmyslu, tedy za loňskou akvizici firmy Ineos Styrenics. 

Ceny se udělovaly 10. května letošního roku během galavečera zakončujícího první den IX. evropského hospodářského kongresu v Katovicích (European Economic Congress – EEC).

květen 2017


Synthos oceněn v soutěži Polská firma – mezinárodní šampion (Polska Firma – Międzynarodowy Czempion)

Synthos S.A. vyhrál soutěž Polská firma – mezinárodní šampion 2016 v kategorii Polské soukromé firmy - Investor. Cena mu byla udělena za transakci nákupu obchodní jednotky Ineos Styrenics, díky níž se ze skupiny Synthos S.A. stal vedoucí subjekt evropského trhu. 

 

Soutěž Polská firma - mezinárodní šampion propaguje aktivity polských firem na světových trzích. Porota oceňuje polské společnosti, které se díky zahraničním investicím a exportní činnosti proměňují v globální subjekty, efektivně konkurují na zahraničních trzích a budují značku Polska na mezinárodní scéně pěnového polystyrenu (EPS), hlavní složky polystyrenu.

Pořadatelem soutěže Polská firma - mezinárodní šampion je PwC a „Puls Biznesu”pod patronátem programu Polský šampion a ve spolupráci s PKO Bankem Polským. Čestný patronát nad soutěží převzalo Ministerstvo rozvoje a Ministerstvo zahraničních věcí. Vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo 1. prosince ve Varšavě. Ocenění jménem Synthos S.A. převzal Michał Sołowow, hlavní akcionář společnosti.

prosinec 2016Synthos S.A. laureátem Malopolské ekonomické ceny (Małopolska Nagroda Gospodarcza) 2016

Synthos S.A. se stal držitelem Malopolské ekonomické ceny 2016 v kategorii velké podnikání.

 

Malopolské ekonomické ceny se udělují od r. 2009 nejpružněji působícím společnostem. Laureáty vybírá Malopolská ekonomická rada (Małopolska Rada Gospodarcza), kterou tvoří ekonomičtí odborníci soustředící zástupce regionálního obchodního a vědeckého prostředí. 

Cílem ocenění je propagace nejaktivnějších podnikatelů z území Malopolského vojvodství, jejich proinvestičních postojů a úspěchů v oblasti inovací. Ocenění jsou vybíráni ve třech kategoriích: malé, střední a velké podnikání.

Udělování cen se konalo 17. září 2016 během Malopolského festivalu inovací (Małopolski Festiwal Innowacji). Vítězům gratuloval Jacek Krupa, maršálek Malopolského vojvodství. 

září 2016


Klíč úspěchu pro Synthos

Synthos S.A. obdržel Klíč k úspěchu, cenu přiznávanou redakcí časopisu "Průmyslová chemie", za otevření Výzkumného a vývojového centrum nových technologií v Osvětimi.

 

Předání ceny se konalo na Gale chemiků během XXII Vědeckého a technického sympozia Chemie 2016, které se konalo v lednu v Płocku.

- Firma Synthos již několik let ví, že získání a udržení stabilní pozice na trhu vyžaduje nejen osobní predispozice, ale také poznatky a zkušenosti. Úspěchy mají ti, kteří hledají inovační řešení a dovedou poslouchat potřeby dnešního trhu – řekl Jerzy Majchrzak, Ředitel Oddělení pro inovace a průmysl v Ministerstvu rozvoje při předání ceny Klíč úspěchu Zbigniewu Warmuzovi, místopředsedovi představenstva Synthos SA.

leden 2016Odznak Ministerstva Hospodářství

Synthos S.A. obdržel Čestný odznak za zásluhy pro rozvoj hospodářství Polské republiky, přiznávaný Ministerstvem hospodářství. Předání odznaku proběhlo v průběhu II Vědecké konference „Inženýring výroby pozdní modernosti” pořádané Institutem řízení a inženýringu výroby Státního vysokého odborného učiliště v Osvětimi při spolupráci Sdružení inženýrů a techniků chemického průmyslu pobočka Osvětim.

leden 2016


Synthos laureát Indexu ekonomického patriotismu

Denník Rzeczpospolita a Nadace ekonomického patriotismu přiznala ceny v rámci Indexu ekonomického patriotismu. Synthos je jedním z osmi laureátů soutěže. Společnost obdržela cenu v kategorii velkých podniků.

 

Vytvořený index a přiznané ceny mají za účel ocenění firem, které přispívají rozvoji Polska, které současně důsledně plní povinnosti vůči společnosti a státu.

Laureáty vybrala porota podle takových kritérií jako zaplacená daň, výdaje na výzkumy a rozvoj a charitu.

prosinec 2015Business Innovation Award

Synthos S.A. obdržel Business Innovation Award. Cenu přidělila společnosti Programová rada fórum pro inovace a redakce ekonomického časopisu Polish Market. K předání ceny došlo na VI Fórum inovací v Rzeszowie.

 

červen 2015


Reakce – Inovace 2015

Společnost Synthos S.A a Národní centrum výzkumu a rozvoje obdržely společnou ceny „Reakce – Inovace 2015”, přiznané redakcí Hospodářského měsíčníku Nowy Przemysł a portálu wnp.pl. Ocenění byl přiděleno za nový model spolupráce, které cílem je zavedení nové generace výrobků, které přispívají růstu inovací polské chemie.

 

Deset nejzajímavějších a nejvýznamnějších inovací - výrobků, implementací a investic - realizovaných v poslední době působícími v Polsku chemickými a naftařskými firmami, bylo oceněných během konference Nafta/Chemie 2015, která se konala v prosinci 2015 ve Varšavě.

Synthos S.A a NCBR byly oceněny za realizaci společného předsevzetí určeného pro chemický obor, založen na formuli open innovation. Dohoda NCBR a Synthos S.A předpokládala společné a odpovědné investování partnery soukromých a veřejných prostředků do výzkumných a rozvojových prací.

prosinec 2015Mezi nejlepšími společnostmi WIG20

Firma Synthos získala II. místo v hodnocení TSR Złota Akcja Biznes.pl 2014 v kategorii nejlepší společnost WIG20 2011-2013.

Hodnocení Zlatá akce je založeno na celkovém jmění akcionářů (Total Shareholder Return) vypracovaném burzovní společnosti a zobrazujícím její hodnotu v dlouhodobém pohledu

Hodnocení připravil ekonomický portál Biznes.pl.

 

Září 2014


Pirelli Supplier Award 2014

Firma Pirelli zveřejnila seznam devíti nejlepších dodavatelů. Opět v této skupině se ocitl Synthos S.A. naše společnost obdržela toto prestižní ocenění také v roce 2013.

 


Firma Pirelli vybrala vítěze z  12 tisíc dodavatelů z celého světa při použití objektivních kritérii, ke kterým patřil udržitelný rozvoj, kvalita, úroveň obsluhy a inovativnost.

Duben 2014© 2017 Synthos. All rights reserved.