Kaizen - Synthos S.A.

Japonská filozofie KAIZEN a z ní vycházející systém managementu nabývají v západních manažerských systémech stále více na popularitě. Systém používaný již po léta ve firmách, jako jsou Toyota, Honda nebo Sony, nachází mnoho následovníků ve Spojených státech i zemích západní Evropy. Čím dál populárnější je také v Polsku. V říjnu minulého roku byl systém managementu Kaizen implementován ve společnosti Synthos Group.

 

Název KAIZEN pochází z japonských slov KAI – které označuje změnu, a ZEN – tzn. dobrý. KAIZEN znamená neustálé zlepšování a zdokonalování.

 


Implementace systému ve společnosti Synthos se ukázala jako výborný nápad. To lze doložit nejen počtem předložených návrhů zlepšujících práci – 300 během prvních tří měsíců – ale také angažovaností pracovníků při zavádění navrhovaných řešení.

 

Aplikace filozofie KAIZEN v podniku spočívá v zapojení všech zaměstnanců organizace, bez ohledu na jejich postavení, do procesu nepřetržitého hledání nových myšlenek, zaměřených na vylepšení vlastního pracovního prostředí. Smyslem KAIZEN je zavádět i ta nejmenší vylepšení ve všech oblastech podniku a na každém pracovišti. V praxi to obvykle vypadá tak, že pracovníci na všech úrovních mohou informovat ostatní o vylepšeních na jejich vlastním pracovišti, o kterých nejlépe vědí právě oni sami. Proto KAIZEN boří organizační bariéry a umožňuje zaměstnancům v administrativě i provozu ovlivňovat způsob, jakým je vykonávána jejich práce. Další motivací je pak odměňování pracovníků za jejich nápady. Pro každý návrh přijatý k realizaci je v pravidlech stanoven určitý počet bodů. Později lze nasbírané body vyměnit za odměny.

 


© 2017 Synthos. All rights reserved.