Historie firmy 2014

  • /A

2014

 


• Otevření nového Centra výzkumu a vývoje
• Akvizice výrobny disperzí a lepidel v Sochaczewě
• Uvedení nového segmentu Synthos AGRO na trh

 © 2017 Synthos. All rights reserved.