Historie firmy 2011 - Synthos S.A.

Historie firmy 2011

  • /A

2011

 


Ve 3. čtvrtletí 2011

byla v Kralupech zahájena výroba polybutadienových kaučuků NdBR. Výroba probíhá na neodymovém katalyzátoru. Výrobní kapacity činí 80 tis. tun ročně.

 

Synthos podepsal smlouvu s francouzskou firmou Global Bioenergies v oblasti vývoje výrobních technologií pro butadien z obnovitelných surovin. Obě společnosti zahájily spolupráci na rozvoji procesu přímé syntézy bio-butadienu z biomasy. V rámci spolupráce plánované na 5 let bude Synthos spolufinancovat výzkumné práce na vývoji této technologie a výstavbu pilotní instalace. © 2017 Synthos. All rights reserved.