Historie firmy 2007

  • /A

2007

 


18. ledna 2007 uzavřely Dwory S.A. Dohodu o strategické spolupráci s PKN Orlen S.A. Tato forma kooperace garantuje společnosti stabilní dodávky klíčových surovin s výhodnými obchodními podmínkami. V rámci dohody byly podepsány tři smlouvy na dodávku a odběr strategických surovin: ethylbenzenu, butadienu a C4 frakce. Smlouvy byly uzavřeny na období 15 let. Dohoda firmě zajišťuje stabilizaci a surovinovou bezpečnost. 

 

30. ledna 2007 Chemická firma Dwory S.A. podepsala s Unipetrolem a.s. smlouvu o nákupu akcií společnosti Kaučuk a.s. Předmětem nákupu jsou všechny akcie společnosti Kaučuk patřící Unipetrolu, tj. 6.236.000 akcií v nominální hodnotě každé akcie 1000 CZK, které tvoří 100% základního kapitálu společnosti Kaučuk a.s. Cena za nabytí akcií činí 195 mil. EUR. Paralelně se smlouvou o prodeji akcií Kaučuku uzavřely Dwory S.A., Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s. a Kaučuk a.s. smlouvu o spolupráci v souvislosti s výstavbou a provozem nové instalace na butadien. 

 

19. července 2007 byly splněny poslední formality, díky nimž se Dwory S.A. staly vlastníkem 100% akcií firmy Kaučuk a.s. Tato transakce představuje důležitou součást realizace dlouhodobé strategie firmy Dwory S.A., jež předpokládá posílení pozice společnosti jako jednoho z čelních dodavatelů syntetických kaučuků a styrenových hmot na evropském trhu. 

5. října 2007 podepsaly Dwory S.A. s firmou Michelin licenční smlouvu na nákup výrobní technologie pro polybutadienový kaučuk. Současně byl podepsán obchodní kontrakt na dodávky kaučuku tohoto typu pro Michelin po dobu minimálně sedmi let od zahájení výroby. Polybutadienové kaučuky vyráběné v neodymové technologii zakoupené od Michelin patří k nejnovější generaci kaučuků používaných při výrobě pneumatik se zvýšenými bezpečnostními standardy včetně pneumatik určených pro vyšší rychlosti.


23

října

Chemická firma změnila název na Synthos S.A. Schválení nového názvu bylo výsledkem organizačních změn spojených s finalizací akvizice české společnosti Kaučuk a.s.

 © 2017 Synthos. All rights reserved.