Historie firmy 1945 - Synthos S.A.

Historie firmy 1945

  • /A

1945-1958

 


Začátek

Synthos S.A. vznikl 1. září 1945 pod názvem Fabryka Paliw Syntetycznych (Továrna syntetických paliv) v Dvorech. V roce 1946 byl změněn název na Státní podniky chemické syntézy ve Dvorech.

 

V roce 1948 dostala firma název:  Zakłady Syntezy Chemicznej (Podniky chemické syntézy) v Dvorech. O rok později byla továrna přejmenována na Zakłady Chemiczne (Chemické podniky) - Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione (Vydělený státní podnik) v Oświęcimiu (Osvětimi).1945

Vznik podniku Fabryka Paliw Syntetycznych (Továrna syntetických paliv) v Dvorech

Po přejmutí podniku Zarząd Fabryki Paliw Syntetycznych (Správa továrny syntetických paliv v Dworach) nejdříve zabezpečila terény, vyhledávala a zaměstnávala specialisty, dávala do pořádku tovární objekty a vypracování technologie vytváření.

 


1948

První chemické výrobky byly vyrobené .

Byly to: trichloretylen (tri) a chlórbenzen. Začátku výroby předcházelo uvedení do provozu parního kotle a turboagregátu v energetickém zařízení.

 1950

V roce 1950 byla uvedená do provozu výrobna syntetického benzinu (syntinu). Vznikla technická a sociální infrastruktura.

 


1951

Od 2. ledna 1951 podniky podléhaly Centralnemu Zarządowi Przemysłu Syntezy Chemicznej, (Ústřední správě průmyslu chemické syntézy)

 © 2017 Synthos. All rights reserved.