Disperze Synexil® a Osakryl® jsou obchodní značky vodních disperzí vyráběných společností Synthos S.A.
Do skupiny Synexil® a Osakryl® patří široká škála disperzí vyráběných na bázi akrylových, styrenakrylových a vinylakrylových kopolymerů a homopolymerů vinylacetátu.
Současné portfolio vodních disperzí Synthos uspokojuje potřeby stavební chemie v širokém smyslu, tedy i potřeby výrobců barev, omítek, základních nátěrů, tmelů včetně dekoračních tmelů (štuk), lepidel pro různá použití, např. na papír, na dřevo, PSA a mnoho jiných.

 

Se začátkem výroby vodních disperzí se ve společnosti Synthos věnuje zvláštní pozornost ekologickému aspektu těchto výrobků, takže žádná disperze neobsahuje emulgátory typu APEO (etoxylované alkylfenoly), rozpouštědla, nebezpečná změkčovadla nebo jiné látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí uvedené v Seznamu látek vyvolávajících velmi velké obavy (REACH Kandidatura List of Substance of Very High Concern (SVHC) for Authorization), v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než připouštějí normy.

Všechny naše výrobky podléhají důkladné vnitřní kontrole kvality založené na integrovaném systému ISO, který na přání zákazníka dokážeme doplnit dalšími parametry důležitými z pohledu našich partnerů.

 

Nabídka SYNTHOS Specialista:

Osakryl®, Synexil®
Fotoiniciátory
Latexy

Chcete se dozvědět více a seznámit se s detailní nabídkou výrobků SYNTHOS Specialties?

 

PŘEJÍT NA SERVIS SYNTHOS SPECIALTIES