Synthos EPS - Synthos S.A.

Polystyren pro zpěňování (PS-E nebo EPS)

je polymerní materiál s obsahem pentanu, který umožňuje zpěňování. EPS může obsahovat přísady, které dodávají získanému pěnovému polystyrenu specifické užitné vlastnosti. K důležitým složkám patří prostředky zabraňující hoření, snižující tepelnou vodivost, snižující absorpci vody a vnější maziva usnadňující procesy zpracování, nebo barviva.

 

Synthos S.A. je největším výrobcem polystyrenu pro zpěňování (EPS) v Evropě a jedním z největších výrobců této suroviny na světě.

 

EPS vyráběný v závodech Synthos S.A. se nabízí pod obchodními názvy Silver a InSphere (EPS pro stavební účely) a InPacto (EPS pro balicí účely). Bohaté výrobkové portfolio představuje nejkomplexnější nabídku dostupnou pro evropské zákazníky.

InSphere
InPacto

Chcete se dozvědět více a seznámit se s detailní nabídkou výrobků SYNTHOS EPS?

 

PŘEJÍT NA SERVIS SYNTHOS EPS

Jiné produktové skupiny