Ostatní výrobky - Synthos S.A.

Ostatní výrobky

 • /A

Rafinát 1

Rafinát 1 je získáván jako vedlejší produkt při výrobě butadienu z pyrolýzní C4-frakce. Rafinát 1 je směs uhlovodíků z první sekce extraktivní destilace.

 

Použití

Rafinát 1 je používán jako surovina pro výrobu MTBE (methyl-terc.butyleter). Tato sloučenina je přidávána do motorového benzinu pro zvýšení oktanového čísla.

  • Technická specifikace
  • Vlastnosti
  • Pokyny
  VlastnostMetodaJednotkaSpecifikace
  C2/C3 uhlovodíkyASTM-D 4424-90% wag.Maks. 1,00
  Methylacetylen (MAC)ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,50
  Butany celkověASTM-D 4424-90% wag.5 - 20
  Buteny celkověASTM-D 4424-90% wag.75 - 95
  IsobutenASTM-D 4424-90% wag.35 - 50
  Butadien-1,3ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,3
  C5 uhlovodíkyASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,1
  Voda(H2O)Karl FischerppmMaks. 300
  Síra (S)ASTM-D 3246ppmMaks. 5

  Rafinát 1 je ve své kapalné fázi bezbarvou, čirou kapalinou charakteristického zápachu. Některé fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže, ale z důvodu proměnlivého složení výrobku jsou čísla uvedena v obvyklém rozsahu:

   

   Bod varu 33  -  42 °C 
   Bod tuhnutí  -145 – 180 °C
   Hustota (při 20 °C) 600   kg/m3
   Meze výbušnosti   1,5 – 11,0 % obj. (ve vzduchu)
   Rel.hmotnost plynné fáze (vzduch = 1)   1,4 – 2,0 (plynná fáze je těžší než vzduch)

   

  Balení, doprava a skladování

   

  Pro expedici k zákazníkům jsou používány jednoúčelové tlakové železniční cisterny. Přeprava silničními cisternami není možná.

   

  Zpracování a recyklace

  Zpracování Rafinátu 1 záleží na způsobu použití odběratelem a musí být zcela řízeno zpracovatelem. Recyklace Rafinátu 1 není možná.

   

  Kontakt

  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Butadien

  Butadien je konečným produktem zpracování pyrolýzní C4 frakce extraktivní destilací a rektifikací. Jako extrakční rozpouštědlo je použit dimethylformamid (DMF) .

   

  Butadien je používán pro výrobu butadienových kaučuků a ABS terpolymerů.

  Butadien není určen k použití, ani k prodeji pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.

   

  • Technická specifikace
  • Vlastnosti
  • Pokyny
  ParametrJednotkaMetodaSpecifikace
  Butadien - 1,3% wt.ASTM-D 2593min. 99,6
  Buteny% wt.ASTM-D 2593max.0,4
  Karbonyly (jako acetaldehyd)ppmASTM-D 4423Maks. 20
  Síra (S)ppmInterní metodaMaks. 5
  Vinylcyklohexen (Dimer BTD)ppmASTM-D 2426Maks. 1000
  Netěkavý zbytekppmASTM-D 1025Maks. 50
  Peroxidy (H2O2)ppmASTM-D 5799Maks. 5
  Butadien - 1,2ppmASTM-D 2593Maks. 30
  Dimethylformamid (DMF)ppmASTM-E 1140Maks. 1
  Kyslík (O2) ve vzduchovém polštářippmASTM D 2504Maks. 3000
  Voda (H2O) - oddělená fáze-ASTM D 1744nepřítomna
  Inhibitor (TBC)ppmASTM-D 115750 - 120
  Vzhledppmvizuálněčirý
  PropadienppmASTM-D 2593Maks. 10
  Celkové acetylenyppmASTM-D 2593Maks. 50
  MethylacetylenppmASTM-D 2593Maks. 20
  EthylacetylenppmASTM-D 2593Maks. 20
  VinylacetylenppmSTM-D 2593Maks. 20

  Za normálních podmínek je butadien plyn charakteristického zápachu, jeho kapalná fáze je čirá kapalina.Vybrané fyzikální vlastnosti butadienu jsou uvedeny níže :

   

  Bod varu -4,7oC
  Bod tuhnutí-108,7o
  Hustota kapalné fáze (při 21 °C) 620,5 kg/m3
  Hustota plynné fáze 2,42 kg/m3
  Rozpustnost v DMF 82,0  %
  Rozpustnost vody v butadienu 0,50 %
  Meze výbušnosti 1,1 –  12,5 % obj. (ve vzduchu)

  Balení, doprava a skladování
  Pro expedici k zákazníkům jsou používány jednoúčelové tlakové železniční cisterny. Pro tuto přepravu je do butadienu přidáván další inhibitor, protože teplota takto přepravovaného butadienu zvolna roste, zejména v letních měsících. 

  Zpracování a recyklace
  Zpracování butadienu záleží na způsobu použití odběratelem a musí být zcela řízeno zpracovatelem. Recyklace butadienu není možná.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Bentol

  Bentol je směs benzenu a toluenu v proměnlivém složení. Průzračná kapalina, nerozpustná ve vodě, rozpustná v organických rozpouštědlech

  • Technická specifikace
  • Pokyny
  ParametrJednotkaHodnotaMetoda
  Obsah benzenu% wag.20 ÷ 60Interní metoda
  Obsah toluenu% wag.40 ÷ 80Interní metoda

  BALENÍ
  Železniční cisterny anebo automobilové cisterny.

  TRANSPORT
  Balení a transport podléhají předpisům týkajících se přepravy nebezpečného zboží (ADR, RID).Č. UN 3295.

  PŘECHOVÁVÁNÍ
  Bentol se doporučuje přechovávat v teplotě nižší než 25 °C v emailovaných nádržích z obyčejné anebo nerezavějící oceli.

  POUŽITÍ
  Bentol může být využitý v průmyslu barev a laků, chemickém, petrochemickém průmyslu anebo destilovaný na složky směsi.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal K

  Emtal K je vodním roztokem draselného mýdla disporsované pryskyřice tálového oleje s obsahem suché hmoty 80%. Emtal K je kapalina ve tvaru pasty slámové až hnědavé barvy, charakteristické vůně. Při delším přechovávání může dojít k zakalení a poté k vysrážení osadu

  • Technická specifikace
  • Pokyny
  ParametrJednotkaHodnotaMetoda
  Koncentrace%78-82Interní metoda
  Číslo kyselosti (kalafuna)mg KOH/gmin 156Interní metoda
  Obsah kyseliny abietové%max 1,5Interní metoda
  Číslo kyselostimg KOH/g10 - 14Interní metoda

  Balení
  Železniční cisterny anebo automobilové cisterny vybavené vytápěcími hady. Doporučovaná vykládka v teplotách přibližně 70 až 80oC. Je možné používání jiných obalů po předcházející dohodě mezi výrobcem a zákazníkem, pod podmínkou zajištění odpovídající kvality výrobku.

  Transport
  Balení a transport nepodléhají předpisům týkajících se přepravy nebezpečného zboží (ADR, RID).

  Přechovávání
  Přechovávejte v bubnech ustavených nejvýše ve dvou vrstvách anebo uzavřených ocelových zásobnících s míchadlem a ohříváním. Pro usnadnění veškerých operací je doporučována teplota výrobku70-80°C. Období přechovávání výrobku v uvedených podmínkách činí 12 měsíců od data výroby.

  Použití
  Emtal K je používaný jako emulgátor v procesu emulsní polymerizace kaučuků: butadienovo-styrenových, nitrilových a jiných syntetických elastomerů. Emtal K je efektivním emulgátorem umožňujícím dosáhnutí správné kinetiky procesu polymerizace a stability latexu.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emulgátor kalafunový sodíkový

  Emulgátor kalafunový sodíkový je vodním roztokem, směsí sodných mýdel, založených na modifikovaných kyselinách obsažených v pryskyřici tálového oleje. emulgátor kalafunový sodíkový při teplotě přibližně 60 ⁰C je průzračnou kapalinou slámové až hnědé barvy s charakteristickou vůní. V nižších teplotách následuje zakalení, a poté vysrážení osadu bílé až tmavožluté barvy.

  • Technická specifikace
  • Pokyny
  ParametrJednotkaHodnotaMetoda
  Koncentrace%min 30Interní metoda
  Číslo kyselostimg KOH/gmin 156Interní metoda
  Obsah kyseliny abietové%max 1,5Interní metoda

  Balení
  Železniční cisterny anebo automobilové cisterny vybavené vytápěcími hady. Je možné používání jiných obalů po předcházející dohodě mezi výrobcem a zákazníkem, pod podmínkou zajištění odpovídající kvality výrobku.

  Transport
  Balení a transport nepodléhají předpisům týkajících se přepravy nebezpečného zboží (ADR, RID).

  Přechovávání
  Přechovávejte v bubnech ustavených nejvýše ve dvou vrstvách anebo uzavřených v ocelových zásobnících s míchadlem při teplotě 20-70°C, nanejvýš 6 měsíců od data zásilky.

  Použití
  Jako emulgátor, mezi jiným k výrobě syntetických kaučuků a k modifikování latexových kompozicí používaných k výrobě automobilových výplní tlumících hluk.

   


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal Na

  Emtal Na je vodním roztokem sodového mýdla disproporcionované pryskyřice tálového oleje s obsahem suché hmoty 70%. Emtal Na je kapalina ve tvaru pasty slámové až hnědavé barvy charakteristické vůně. Při delším přechovávání může dojít k zakalení a poté k vysrážení osadu.

  • Technická specifikace
  • Pokyny
  ParametrJednotkaHodnotaMetoda
  Koncentrace%68-72Interní metoda
  Číslo kyselosti (kalafuna)mg KOH/gmin 156Interní metoda
  Obsah kyseliny abietové%max 1,5Interní metoda
  Číslo kyselostimg KOH/g10 - 14Interní metoda

  Balení
  Železniční cisterny anebo automobilové cisterny vybavené vytápěcími hady. Doporučená vykládka v teplotách přibližně 70 až 80°C. Je možné používání jiných obalů po předcházející dohodě mezi výrobcem a zákazníkem, pod podmínkou zajištění odpovídající kvality výrobku.

  Transport
  Balení a transport nepodléhají předpisům týkajících se přepravy nebezpečného zboží(ADR, RID).

  Přechovávání
  Přechovávat v bubnech ustavených nejvýše ve dvou vrstvách anebo uzavřených ocelových zásobnících s míchadlem a ohříváním. Pro usnadnění veškerých operací je doporučována teplota výrobku 70-80°C. Období přechovávání výrobku v uvedených podmínkách činí 12 měsíců od data výroby.

  Použití
  Emtal Na je používaný jako emulgátor v procesu emulsní polymerizace kaučuků: butadienovostyrenových,nitrilových a jiných syntetických elastomerů. Emtal Na je efektivním emulgátorem umožňujícím dosáhnutí správné kinetiky procesu polymerizace a stability latexu.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal K 85

  Emtal K 85 je vodním roztokem draselného mýdla disproporcionované pryskyřice tálového oleje s obsahem suché hmoty 85%. Emtal K 85 je kapalinou ve tvaru pasty slámové až hnědavé barvy a charakteristické vůně. Při delším přechovávání může dojít k zakalení a poté k vysrážení osadu.

  • Technická specifikace
  • Pokyny
  ParametrJednotkaHodnotaMetoda
  Koncentrace%83-86Interní metoda
  Číslo kyselosti (kalafuna)mg KOH/gmin 156Interní metoda
  Obsah kyseliny abietové%max 1,5Interní metoda
  Číslo kyselostimg KOH/g10 - 14Interní metoda

  Balení
  Železniční cisterny anebo automobilové cisterny vybavené vytápěcími hady. Doporučená vykládka v teplotách přibližně 70 až 80°C. Je možné používání jiných obalů po předcházející dohodě mezi výrobcem a zákazníkem, pod podmínkou zajištění odpovídající kvality výrobku.

  Transport
  Balení a transport nepodléhají předpisům týkajících se přepravy nebezpečného zboží(ADR, RID).

  Přechovávání
  Přechovávejte v bubnech ustavených nejvýše ve dvou vrstvách anebo uzavřených ocelových zásobnících s míchadlem a ohříváním. Pro usnadnění veškerých operací je doporučována teplota výrobku 70-80°C. Období přechovávání výrobku v uvedených podmínkách činí 12 měsíců od data výroby.

  Použití
  Emtal K 85 je používaný jako emulgátor v procesu emulsní polymerizace kaučuků: butadienovostyrenových,nitrilových a jiných syntetických elastomerů. Emtal K 85 je efektivním emulgátorem umožňujícím dosáhnutí správné kinetiky procesu polymerizace a stability latexu.

  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com