CR/E 05.43 FN

Technické listy jsou k dispozici pouze na vyžádání e-mailem.

Formulář technické karty

CR/E 05.43 FN

Popis

Lepidlo Papermax CR/E 05.43 FN je bezbarvé disperzní lepidlo. Vytváří elastický a velmi odolný spoj. Při ohýbání slepených povrchů se nedrolí.

  • Lepení papírových brček

  • Lepidlo v závislosti na použití naneste strojově nebo ručně, standardními nástroji pro nanášení lepidla. Lepidlo je připravené k použití.

Parametry

Viskozita [mPas]ElasticitaDoba tuhnutí
StředníPrůměrnáStřední
  • Viskozita [mPas] Elasticita Doba tuhnutí
    Střední Průměrná Střední