Média - Synthos S.A.

Média

  • /A

Tiskové zprávy

 

Více

Kontakt pro média

Agata Kościelnik

Vedoucí korporační komunikace

Fotky

LAB

NIGHT

DAY

Kniha znaku

Před použitím materiálů nacházejících se v oddílu „Grafické materiály” se seznamte s Knihou značky, která je kompendiem znalostí o vizuální identifikaci firmy SYNTHOS.

 

Každá připravovaná publikace využívající vizuální materiál, který se zde nachází, vyžaduje předchozí souhlas oddělení marketingu.

Za tímto účelem zašlete prosím e-mail s náhledem na adresu
marketing@remove-this.synthosgroup.com

 

Logo Synthos