Recepce

  • /A

Regon 070472049

 

NIP 549-00-02-108

VAT UE PL5490002108

Bank Pekao SA

59 1240 4748 1111 0000 4870 8755

Okresní soud v Krakově,

XII obchodní oddělení

Národního soudního rejstříku,

Registrační číslo. KRS 0000038981,

výše základního kapitálu 39 697 500 zł

Synthos Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Kontaktní formulář

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1, w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.
Synthos S.A. w celu właściwej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem dpo@synthosgroup.com
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Synthos S.A.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.

Správce Vašich osobních údajů je Synthos S.A., se sídlem Oświęcim (32600), ul. Chemików 1. zapsaná do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku pod číslem 0000038981, jehož registrační spis uchovává Okresní soud pro Kraków Śródmieście v Krakově, XII Obchodní Oddělení národního soudního rejstříku, se základním kapitálem ve výši 39 697 500,00 PLN, plně splaceným, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, dále jen „Synthos“ nebo „Správce“.

1. Kontakt s administrátorem je možný prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách na kartě "Kontakt" nebo prostřednictvím e-mailové adresy: marketing@remove-this.synthosgroup.com.

2. V zájmu zajištění nejvyšších standardů v oblasti ochrany osobních údajů, Správce jmenoval Inspektora pro Ochranu Osobních Údajů. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a zejména souvisejících s využitím Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat inspektora jmenovaného společností Synthos na adrese: dpo@remove-this.synthosgroup.com.

3. Podmínky zpracovávání osobních údajů jsou popsány v Zásadách Ochrany osobních údajů.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.