Kontakt

  • /A

Regon 070472049

 

NIP 549-00-02-108

VAT UE PL5490002108

Bank Pekao SA

59 1240 4748 1111 0000 4870 8755

Okresní soud v Krakově,

XII obchodní oddělení

Národního soudního rejstříku,

Registrační číslo. KRS 0000038981,

výše základního kapitálu 39 697 500 zł

Synthos Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Kontaktní formulář

Informační doložka

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Synthos S.A. se sídlem: Oświęcim (32-600), ul. Chemików 1 za účelem posouzení žádosti a jejich vyřízení.
Pro řádnou ochranu osobních údajů jmenovala společnost Synthos S.A pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese: dpo@synthosgroup.com
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro posouzení žádosti a jejich vyřízení. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek nevyřízení žádosti.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, právo na odmítnutí jejich zpracování nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na přenos osobních údajů jinému správci osobních údajů, i právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příjemcem/příjemci Vašich osobních údajů bude/budou: Synthos S.A.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země.
Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

© 2017 Synthos. All rights reserved.