Nejlepší z nejlepších „TOP 20“

Každý rok dostávají nejaktivnější a nejúspěšnější pracovníci výroby titul „Nejlepší z nejlepších“. Vítězové jsou vybíráni na základě doporučení svých vedoucích a manažerů daných oddělení. Oceněni jsou nejen pracovníci s dlouholetou pracovní praxí a bohatými zkušenostmi, ale také ti s kratší praxí, kteří se odlišují ochotou učit se, dodržováním pracovních postupů a pokynů na pracovišti, dodržováním BOZP a pomocí ostatním.

Petrochemická akademie

Petrochemická akademie je program interního rozvoje věnovaný vrcholovému managementu. Skládá se ze dvoudenních seminářů pořádaných jednou ročně. Téma seminářů je rozmanité a pokaždé přizpůsobené aktuálním trendům v řízení organizace.

Rozloučení se zaměstnanci odcházejícími do důchodu

Rozloučení s kolegy, kteří daný rok odcházejí do zaslouženého důchodu, je tradiční každoroční setkání, konané v jarních měsících, během kterého se společně potkají všichni odcházející zaměstnanci a jejich vedoucí. Je to skvělá příležitost k zamyšlení se nad časem stráveným v Synthos a poděkování odcházejícím zaměstnancům za jejich práci, předávání zkušeností a pomoci v rozvoji naší společnosti.