Hana Přibylová

Specialista řízení a rozvoje lidských zdrojů

Každý den se věnuji náboru nových a rozvoji stávajících zaměstnanců. Cílíme na kandidáty s pozitivním přístupem a ochotou pracovat v chemickém provozu, kteří rádi čelí novým výzvám. Ráda se zapojuji také do různých projektů souvisejících se soustavným rozvojem zaměstnanců a pravidelným školením. Každý zaměstnanec, který je motivovaný a ochotný učit se, má v naší společnosti řadu možností k osobnímu a profesnímu růstu.

Irena Krejzová

HR Generalista

Mým úkolem je postarat se o to, aby byly co nejdříve splněny požadavky z jednotlivých provozů a oddělení na nábor nových zaměstnanců. Denně komunikuji s kandidáty, a to i prostřednictvím sociálních sítí. Spolupracuji i se školami v regionech a učňům a studentům nabízíme praxe a dlouhodobé odborné výcviky, jejichž úspěšné absolvování často vede až k nabídce zaměstnání v Synthos.