Kamil Gruncl

Denní vedoucí Polystyreny

V roce 1994 jsem po maturitě nastoupil jako operátor výroby EPS, poté jsem se přes pozici velínáře EPS vypracoval na směnového vedoucího provozů polystyren. Nyní v Synthosu působím na pozici Denní vedoucí provozu polystyren.

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění bezproblémového chodu provozu, koordinace činností našich pracovníků s kolegy z oddělení elektro a strojní údržby. Ve spolupráci se směnovými vedoucími odpovídáme za obsazenost směn a zajištění nepřetržitého provozu, který je pro naši výrobnu nezbytný. 

Podílím se na přípravě, dozoru nových investičních akcí a na zavádění, realizaci, kontrole dodržování 5S na pracovištích polystyrenu.

Práce s lidmi je mou nedílnou a každodenní činností, stejně jako kontinuální snaha o zlepšování pracovního prostředí mých podřízených

Libor Kotrč

Vedoucí oddělení manipulace s materiálem

V Synthosu působím na pozici Vedoucího oddělení manipulace s materiálem. Mezi mé hlavní odpovědnosti patří vedení lidí v týmu, jejich výběr, motivace, hodnocení. Mám na starosti část logistiky, konkrétně oddělení interní manipulace, což jsou veškeré interní transporty a mým prvořadým úkolem je zajistit denně obsazenost směn koncových částí výrobních jednotek, expedici dopravních prostředků na všech komoditách a provozuschopnost technických prostředků tak, aby bylo možné splnit veškeré požadavky na naše oddělení. Mám rád práci s lidmi, rád se podílím na zlepšování a zjednodušování procesů. 

Kateřina Kostrounová

Senior denní vedoucí směny – vodní hospodářství

Ve společnosti Synthos pracuji už více než 30 let. Přes operátorské pozice a pozici směnového mistra jsem nyní v seniorské pozici denní vedoucí směny. Podílím se na zlepšování technických a technologických procesů na střediscích vodního hospodářství. Zúčastňuji se interních a externích auditů, pro které připravuji podklady. Ráda komunikuji a předávám své zkušenosti ostatním. Práce s lidmi je pro mě zajímavá a ve své funkci mám možnost stále se učit a rozvíjet.

Ivan Krečun

Senior velínář SBR - koagulace

Pracuji na provozu Elastomery na pozici předáka řízení výroby. Na tom stejném provozu jsem před 24 lety začínal jako obsluha kaskády, poté velínář a předák koncové části linky. Každý den řeším různé situace, které přináší práce v provozu a řídím pracovníky na směně. Kontroluji dodržování pracovních a technologických postupů při výrobě syntetického kaučuku. Bezpečnost a kvalita jsou u mě na prvním místě stejně jako komunikace s lidmi.

Justyna Zygmunt

Technologický specialista

Moje spolupráce se společností Synthos začala v roce 2016 účastí na tříměsíční stáži „Place for Placement“ na oddělení výroby kaučuku. Po ukončení stáže mi bylo nabídnuto místo technologického specialisty. S potěšením jsem tuto nabídku využila. 

Na práci technologa oceňuji především možnost neustálého rozvoje a získávání nových zkušeností. Pro mě je každodenní život v Synthosu směsicí práce a mé lásky k chemii. Kdybych si znova měla zvolit svého prvního zaměstnavatele v chemickém průmyslu, byl by bez rozmýšlení znovu Synthos.

Arkadiusz Wawak

Vedoucí oddělení technické podpory

Pracuji ve společnosti Synthos jako vedoucí oddělení technické podpory. Jsem zodpovědný za všechny technické aspekty spolupráce s klienty. Největší výhodou této pozice je odpovědnost a možnost aktivního zapojení do realizovaných projektů.

Synthos mi dává příležitost interagovat v daném odvětví na mezinárodní scéně a získat zkušenosti rychle. Velkou podporou je účast na konferencích, školeních a jazykové akademii, kde si mohu rozvinout své jazykové schopnosti, které jsou nezbytné v případě mezinárodního obchodu.

Joanna Żak

Controlling Specialist

Svou kariéru jsem zahájila v Synthosu v roce 2015 jako specialista účetnictví. Po několika měsících jsem dostala nabídku, abych se připojila do controllingového týmu. 

Moje práce mi dává spoustu radosti a spokojenosti. Analýza dat nemusí být vůbec nudná! Obzvláště, když porovnávané sloupce ukazují, že Synthos roste a mnoho projektů, které spolufinancujeme, má pozitivní vliv na rozvoj našeho regionu.

Paweł Kciuk

Operátor tepelných zařízení

Možnost podílet se na rozvoji energetického sektoru Synthos mi přináší velkou spokojenost. Při práci na inovativních technologiích, jejichž úkolem je snížit emise, rozvíjím své schopnosti a neustále se učím nové věci.

Jsem rád, že mohu pracovat s lidmi, kteří se opravdu starají o vylepšení a inovace v této oblasti. Naše zapojení v kombinaci s jedinečnou technologií Synthos má přímý, pozitivní vliv na životní prostředí.