Synthos S.A. může rychle a efektivně vyvíjet inovativní produkty, které vychází vstříc požadavkům zákazníků a to díky udržování síti kontaktů s renomovanými vědeckými institucemi z celého světa. Výzkum a vývoj vnímáme jako nástroj konkurenční soutěže, proto pracujeme na mnoha projektech a do výzkumu investujeme nemalé finanční prostředky.

Zlepšování chápeme jako neustálý proces v zájmu plnění požadavků zákazníků. Vývoj našich výrobků je založen především na vlastních výzkumech realizovaných ve Výzkumně-vývojovém centru, jehož úkolem je vytvářet a zavádět do výroby nové inovativní výrobky, zejména nové druhy syntetických kaučuků. Naším cílem je systematické zvyšování kvalitativní a cenové konkurenceschopnosti vůči čelním představitelům chemického oboru.

Strategie Synthos S.A. je založena na budování hodnoty firmy pomocí zvyšování inovativnosti a uvádění na trh moderních a technologicky pokročilých výrobků v našich klíčových oborech: syntetických kaučuků, polystyrenových (zpěňovatelných) hmot, disperzí, lepidel, latexů a výrobků agro.