Zavádění do provozu - Synthos S.A.

Zavádění do provozu

  • /A

 

 

Vědecko-výzkumná činnost Kapitálové skupiny Synthos S.A. se soustřeďuje na rozvoji tří strategických oblastí: syntetických kaučuků, zpěňovatelných izolačních materiálů a disperzí, lepidel a latexů.

V roce 2014 jsme pracovali celkem na několika projektech. Pět z nich bylo ukončeno uvedením nových výrobků na trh. Ostatní projekty budou postupně zaváděny v následujících letech.

Během posledních
3 let

nejvíce výrobků bylo zavedeno do výroby v oblasti disperzí a lepidel, celkem 12 nových výrobků pro různé použití (disperze pro dřevo, barvy pro exteriér a interiér, omítky, těsnící materiály, lepidla pro dřevo, papír a PSA). Další oblasti zavádění inovací jsou polystyrenové látky. Jedná se hlavně o zpěňované polystyrény nabízené pod značkami InVento a InSphere a také moderní desky XPS Prime.


V oblasti syntetických kaučuků pokračujeme v intenzivním výzkumu, jehož cílem je vyvinutí nových generací butadienových kaučuků (Nd PBR) a styren-butadienových kaučuků (SSBR). V případě těch posledních jsme na polotechnické etapě.

 

Navázali jsme  také spolupráci s francouzskou biotechnologickou společnosti v oblasti technologie výroby biobutadienu metodou přímé fermentace z biomasy.

 


© 2017 Synthos. All rights reserved.