Inovace a implementace - Synthos S.A.

Inovace a implementace

  • /A

Strategie Skupiny Synthos je postavena na budování hodnot společnosti zvyšováním inovativnosti a uváděním na trh moderních, technicky vyspělých produktů. Činnost oddělení R&D společnosti je zaměřena na rozvoj následujících oblastí podnikání: syntetických kaučuků, izolačních materiálů, nátěrových polymerů (disperzí, latexů), lepidel a Agro.

 

Portfolio společnosti je rozšiřováno především na základě efektů práce Vývojového a výzkumného centra, které bylo založeno v roce 2010 a značně rozšířeno v roce 2014. V současné době zaměstnáváme téměř 120 vědců, kteří pracují s nejlepšími vědeckými jednotkami v tuzemsku i v zahraničí, což výrazně ovlivňuje zrychlení vývoje a komercializace nových produktů.


Od roku 2010 uvedla společnost Synthos na trh několik desítek nových a inovativních produktů, které velmi silně posílily její postavení na trhu.  Jsme největším výrobcem syntetických kaučuků a izolačních materiálů (na bázi pěnového polystyrenu) v Evropě. Díky novým implementacím naše pozice v oblasti DAL (disperze, lepidla, latexy) rychle roste, jsme lídrem na polském trhu a plánujeme zvyšování našich výrobních kapacit.


V oblasti syntetických kaučuků pokračujeme v intenzivním výzkumu, jehož cílem je vyvinutí nových generací butadienových kaučuků (Nd PBR) a styren-butadienových kaučuků (SSBR).