XEPS - Strona 3 z 14 - Synthos S.A.

XEPS - Strona 3 z 14

  • /A

Zapytanie ofertowe nr 81/TZ/MB/2018 - AUDYT PROJEKTU BADAWCZO - ROZWOJOWEGO

29.03.2018

Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych 
z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00
 

 

Termin składania ofert: 06.04.2018, godz. 23:59

Przedłużenie terminu składania ofert 150033/035/DP_2 - POMPY PRZESYŁOWE I ROZŁADUNKOWE, POMPA ŚCIEKOWA I AWARYJNA

16.03.2018

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 19.03.2018 do godziny 23:59

 

Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Informacja o wyniku postępowania numer 150033/034/DP

01.03.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Informacja o wyniku postępowania numer 150033/033/DP

01.03.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych
z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”

POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Przedłużenie terminu składania ofert - 150033/037_2/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

28.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

 

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 1.03.2018 do godziny 23:59

Przedłużenie terminu składania ofert - 150033/037_2/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

23.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00 Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 28.02.2018 do godziny 23:59

Pytania i odpowiedzi/Sprostowanie 150033/037_2/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

23.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Przedłużenie terminu składania ofert - 150033/037_2/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

20.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”

POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla projektu: – zapytanie ofertowe  l.dz. nr 150033/037_2/DP

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 26.02.2018 do godziny 23:59

Pytania i odpowiedzi/Sprostowanie 150033/037_2/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

20.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Anulowanie postępowania ofertowego nr 150033/035/DP - POMPY PRZESYŁOWE I ROZŁADUNKOWE, POMPA ŚCIEKOWA I AWARYJNA

13.02.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com