XEPS - Strona 14 z 14 - Synthos S.A.

XEPS - Strona 14 z 14

  • /A

Anulowanie Zapytania Ofertowego nr 351/TZ/MB/2016 z dnia 20 września 2016 na Wykonanie Prac Elektrycznych

26.09.2016

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”POIR.01.01.02-00-0081/15

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 351/TZ/MB/2016 na wykonanie prac elektrycznych zostało anulowane z powodów proceduralnych.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com