XEPS - Synthos S.A.

XEPS

  • /A

Procedura przetargowa 658/2018 - Orurowanie pozapakietowe dla DP

25.09.2018

Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest wykonanie orurowania dla instalacji DP. W zakres usługi wchodzą dostawa, prefabrykacja, montaż urządzeń i instalacji na budowie, uruchomienie, nadzory i próby odbiorowe, wykonanie dokumentacji powykonawczej atesty i certyfikaty materiałowe, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, demontaż zaplecza.


Aby otrzymać kompletną specyfikację techniczną oraz wzór umowy zawierający istotne warunki zamówienia, należy podpisać umowy o zachowaniu poufności dołączone do Zapytania Ofertowego. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: barbara.warchal@synthosgroup.com
Oryginały umów o poufności proszę wysyłać na adres:
Barbara Warchał
Synthos S.A
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim


W sprawie umów o poufności proszę o kontakt z p. Barbarą Warchał, e-mail: barbara.warchal@synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 20 43, kom.: +48 785 512 176

Rozstrzygnięcie przetargu numer 150033/052/DP Transformator 6/0,4kV 3150kVA TR1_F90

25.07.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych  z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Formularz pytań i odpowiedzi do Zapytania ofertowego numer 150033/052/DP Transformator 6/0,4kV 3150kVA TR1_F90

14.06.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Sprostowanie do Zapytania ofertowego numer 150033/052/DP Transformator 6/0,4kV 3150kVA TR1_F90

14.06.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Formularz pytań i odpowiedzi Zapytanie ofertowe numer 150033/052/DP Transformator 6/0,4kV 3150kVA TR1_F90

08.06.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych  z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Zapytanie ofertowe numer 150033/052/DP Transformator 6/0,4kV 3150kVA TR1_F90

07.06.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych  z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2018-07-09 do godz. 23:59            

w formie elektronicznej oraz   w zamkniętej kopercie. 


• w formie elektronicznej na adres e-mail:  
barbara.warchal@synthosgroup.com w kopii do: marta.glowacka@prochem.com.pl oraz  
• w zamkniętej kopercie na adres: 
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Barbara Warchał Budynek E119 p 16 
z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe nr 150033/052/DP „oferta – nie otwierać‘’ 
 

Anulowanie postępowania ofertowego nr 150033/033/DP

11.05.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Anulowanie postępowania ofertowego nr 150033/039/InvX

11.05.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Anulowanie postępowania ofertowego nr 150033/018/DP_3

11.05.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Anulowanie postępowania ofertowego nr 150033/026/InvX/2

11.05.2018

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com