XEPS

  • /A

Informacja o wyniku postępowania nr 150033/023/DP_3

15.12.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Przedłużenie terminu składania ofert przetargu 150033/037/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

15.12.2017

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla projektu:
– zapytanie ofertowe l.dz. nr 150033/037/DP
URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH
Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 21.12.2017 do godziny 23:59

 

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Pytania i odpowiedzi do przetargu 150033/037/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

15.12.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Pytania i odpowiedzi - postępowanie ofertowe nr 150033/037/DP

13.12.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych
z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”

POIR.01.01.02-00-0081/15

Pytania i odpowiedzi 150033/037/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

10.12.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego” POIR.01.01.02-00-0081/15

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 150033/036/DP

04.12.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15

Pytania i odpowiedzi 150033/037/DP - URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

04.12.2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - postępowanie nr 150033/033/DP

30.11.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”
POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 06.12.2017 do godziny 23:59

Przedłużenie terminu składania ofert dla postępowania nr 150033/036/DP

28.11.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”

POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Nowy termin składania ofert: 08.12.2017, godz. 23:59

Przedłużenie terminu składania ofert dla postępowania nr 150033/034/DP

27.11.2017

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”

POIR.01.01.02-00-0081/15-00

Nowy termin składania ofert: 30.11.2017, godz. 23:59

© 2017 Synthos. All rights reserved.