Specyficzne oczekiwania co do parametrów kluczowych surowców

 • etylobenzen – Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • octan winylu – Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • kalafonia – Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej. Wymagania jakościowe SynthosS.A. pozwalają na stosowanie wyłącznie kalafonii balsamicznej niemodyfikowanej chemicznie.
 • kauczuk polibutadienowy – Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • stearyna – Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • HBCD – Parametry zgodne z wymaganiami Dworów S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej. Synthos S.A. stosują wyłącznie typ wysokotopliwy sześciobromocyklododekanu (HBCD HM).
 • butadien - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • styren - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • plastyfikatory olejowe - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • nadtlenek benzoilu - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • olej mineralny - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • maleinian dwubutylu - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.
 • akrylan butylu - Parametry zgodne z wymaganiami Synthos S.A. zawartymi we wzajemnie uzgodnionej z dostawcą i podpisanej karcie surowcowej.