Rozbudowa CBR - Strona 5 z 5 - Synthos S.A.

Rozbudowa CBR - Strona 5 z 5

  • /A

Zapytanie nr 378/TZ/MB/2016 - Dostawa i montaż ekstrudera wysokociśnieniowego

07.11.2016

„Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych. POIR.02.01.00-00-0127/15-00

CPV: 42990000-2

Aby otrzymać kompletną specyfikację techniczną, należy podpisać umowę o zachowaniu poufności dołączoną do Zapytania Ofertowego jako załącznik nr 1. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: marta.bodnar@synthosgroup.com

Oryginały umów o poufności proszę wysyłać na adres:

Marta Bodnar

Synthos S.A

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Ofertę – należy złożyć w terminie

2016-11-15

do godz. 23:59 w formie elektronicznej

* na adres e-mail:

marta.bodnar@synthosgroup.com

oraz

* w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

(do rąk: Marta Bodnar)

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 378/TZ/MB/2016 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Anulowanie postępowania ofertowego nr 226/TZ/MB/2016

04.11.2016

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 226/TZ/MB/2016 zostało anulowane.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Inquiry no. 410/TZ/MB/2016 - pressure extruder

04.11.2016

Expansion of Research and Development Center at Synthos S.A. in the range of innovative chemical products. POIR.02.01.00-00-0127/15-00

The Contractor hands the offer in electronic version (marta.bodnar@synthosgroup.com) and by post in closed envelope till 16th of November 2016. Post address: Synthos S.A, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Bud. E-119, IInd floor, room 13, Marta Bodnar.

Cancelation of the tender no. 319/TZ/MB/2016

28.09.2016

Tender: delivery of pressure extruder

We would like to announce that the above mentioned tender was canceled.

We would

Zapytanie ofertowe nr PD0676-007 - Dostawa i uruchomienie wytwornicy pary czystej

28.09.2016

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Termin składania ofert: 07.10.2016, godz. 23:59

Zapytanie ofertowe nr PD0676-008 - Dostawa i uruchomienie wytwornicy azotu

28.09.2016

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznychPOIR.02.01.00-00-0127/15-00

Termin składania ofert: 07.10.2016, godz. 23:59

Zapytanie ofertowe nr PD0676-010 - Dostawa i uruchomienie mieszalnika homogenizującego

27.09.2016

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznychPOIR.02.01.00-00-0127/15-00

Termin składania ofert: 06.10.2016 godz. 23:59 

Zapytanie ofertowe nr PD0676-009 - DOSTAWA I URUCHOMIENIE STACJI CIP

27.09.2016

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznychPOIR.02.01.00-00-0127/15-00

Termin składania ofert: 06.10.2016 godz. 23:59

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com