Sprostowanie - zapytanie ofertowe nr 207/TZ/MB/2015

18.06.2015

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Informujemy, iż w tytule procedury przetargowej nr 207/TZ/MB/2015 „Wykonanie i dostawa układu dwóch reaktorów 5l oraz zbiorników zdolnych do pracy pod ciśnieniem minimum 5bar” popełniona została pomyłka pisarska.

Prawidłowy tytuł postępowania nr 207/TZ/MB/2015 brzmi:
„Wykonanie i dostawa układu dwóch reaktorów 5l oraz zbiorników zdolnych do pracy pod ciśnieniem minimum 15bar”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 207/TZ/MB/2015 - "Wykonanie i dostawa układu dwóch reaktorów 5l oraz zbiorników zdolnych do pracy pod ciśnieniem minimum 5bar”

17.06.2015

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Ofertę – należy złożyć w terminie do 24.06.2015, godz. 16:00

Anulowanie postępowania ofertowego nr 315/TZ/MB/2014 na wykonanie obiektów magazynowych w ramach budowy instalacji S-SBR

27.01.2015

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Przedłużenie terminu składania ofert - ldz. 315/TZ/MB/2014 „Wykonanie obiektów magazynowych w ramach budowy instalacji S-SBR”

07.01.2015

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 wSynthos Dwory 7spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 09.01.2015 do godziny 16:00

Zapytanie ofertowe l. dz. 315/TZ/MB/2014 - Wykonanie obiektów magazynowych w ramach budowy instalacji S-SBR

18.12.2014

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Termin składania ofert: 07.01.2015, godz. 16:00

Cancelation of the tender no 255/TZ/MB/2014

06.10.2014

„Implementation of innovative manufacturing technology of SSBR X3 rubbers at SynthosDwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” POIG.04.05.01-00-003/12

We would like to announce that the above mentioned tender for "Installation of equipment
in area 610 on the new SSBR Unit"was canceled.
We would like to thank all bidders for their participation.

250/TZ/MB/2014 - przedłużenie terminu składania ofert

24.09.2014

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

„Wykonanie układu pomiarowego, legalizacji i zatwierdzenie typu dla
zbiornika będącego składem akcyzowym Dimeru”
Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2014r. o godz.16:00

250/TZ/MB/2014 - Pytania i odpowiedzi - „Wykonanie układu pomiarowego, legalizacji i zatwierdzenie typu dla zbiornika będącego składem akcyzowym Dimeru”

24.09.2014

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Change of deadline of offers submission - 225/TZ/MB/2014 for "Installation of equipment in area 610 on the new SSBR Unit"

10.09.2014

„Implementation of innovative manufacturing technology of SSBR X3 rubbers at Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” POIG.04.05.01-00-003/12

New deadline for offers submission: 12th of September 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 250/TZ/MB/2014 „Wykonanie układu pomiarowego, legalizacji i zatwierdzenie typu dla zbiornika będącego składem akcyzowym Dimeru”

10.09.2014

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”POIG.04.05.01-00-003/12

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2014r. o godz.16:00

Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna Wykonanie układu pomiarowego, legalizacji i zatwierdzenie typu dla
zbiornika będącego składem akcyzowym Dimeru L.dz. 250/TZ/MB/2014.
2. Warunki handlowe L.dz. 250/TZ/MB/2014.
3. 0220-SSBR-DW-003_2 Storage tank H-516 250/TZ/MB/2014.
4. 0220-SSBR-DW-009 Storage tank H-516 Lader and Platform Layout 250/TZ/MB/2014.
5. Dz. U. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2013 250/TZ/MB/2014.
6. Karta charakterystyki Heksan 250/TZ/MB/2014.
7. Karta charakterystyki Styren 250/TZ/MB/2014.
8. 2013-12-17 Raport z INiG – Sprawozdanie z badania próbki Dimeru 250/TZ/MB/2014.