Projekty SSBR - Strona 3 z 4 - Synthos S.A.

Projekty SSBR - Strona 3 z 4

  • /A

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

18.06.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – 2szt transformatorów olejowych (SSBR)

Zaproszenie do złożenia oferty L.dz. 179_TZ_2013– 2szt transformatorów olejowych (SSBR)

Termin składania ofert upływa – 04.07.2013r. o godz. 12.00

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

18.06.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Zmiana terminu ofertowania na zbiornik wody p. poż.

Informacja o zmianie terminu ofertowania L.dz. 123_TZ_2013– Zmiana terminu ofertowania na zbiornik wody p. poż.

Termin składania ofert upływa – 27.06.2013r o godz. 12.00

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

18.06.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Zmiana terminu ofertowania na wymianę transformatorów TR3 i TR4 (CMB)

Informacja o zmianie terminu ofertowania L.dz. 153_TZ_2013– Zmiana terminu ofertowania na wymianę transformatorów TR3 i TR4 (CMB)

Termin składania ofert upływa – 21.06.2013 r. o godz.12.00

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. „POIG.04.05.01-00-003/12

07.06.2013

Zapytanie ofertowe nr 172/TZ/IM/2013 „Wymiana linii kablowej z A141 do C142 wraz z modernizacją pól 6kV w C142 i pola 30kV w A141”

 

Data ogłoszenia: 07.06.2013

Data obowiązywania: 24.06.2013

Dokumentacja techniczna:

2478.EI-00; -Rozdzielnia 30kV A-141-pole 21

2479.EI-OO – Linia kablowa 30kv z A 141 d0 C 142

2479.EI-00  -  Modernizacja pól zasilających i odpływowych 6kV w C 142

2480.EI-OO – Instalacja transformatorów C-142


Jest dostępna  na folderze FTP  link:
Serwer FTP: 91.208.72.9 Konto do odczytu (dla firm): 
login: lkabl 
haslo: nJ_Xkel0n_w
ftp://lkabl:nJ_Xkel0n_w@91.208.72.9/

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

31.05.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Wymiana transformatorów TR3 i TR4 (CMB)

Zaproszenie do złożenia oferty L.dz. 153_TZ_2013– Wymiana transformatorów TR3 i TR4 (CMB)

Termin składania ofert upływa – 14.06.2013 r. o godz.12.00

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

29.05.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Zasilanie placu budowy (SSBR)

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

23.05.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – dostosowanie konstrukcji estakady żelbetowej wzdłuż ul. C/6-7 na potrzeby instalacji SSBR

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

22.04.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Zbiornik wody p. poż.

Zaproszenie do złożenia oferty L.dz. 123_TZ_2013– Zbiornik wody p. poż.
Termin składania ofert upływa – 20.05.2013 r. o godz.15.00

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

22.04.2013

POIG.04.05.01-00-003/12 – Budowa 2 stanowisk rozładunku butadienu

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com