Nowa Instalacja Dyspersji - Synthos S.A.

Nowa Instalacja Dyspersji

  • /A

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i dostawa reaktorów, preemulgatorów i mieszalnika dla instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY 7 w Oświęcimiu

21.09.2021

Zapytanie ofertowe MPW/2021/09/04

 

 

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

zamierza ogłosić przetarg na:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i dostawa reaktorów, preemulgatorów i mieszalnika dla instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY 7 w Oświęcimiu

Szczegóły dotyczace postępowania przetargowego dostępne na platformie zakupowej Inżyniera Kontraktu: 
cloud.marketplanet.pl/platform/erfx/public/list

Opracowanie projektu i wykonanie pali dla obiektów instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY7 w Oświęcimiu.

21.09.2021

Zapytanie ofertowe nr MPW/2021/09/03

 

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

zamierza ogłosić przetarg na:

Opracowanie projektu i wykonanie pali dla obiektów instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY7 w Oświęcimiu

 

Szczegóły dotyczace postępowania przetargowego dostępne na platformie zakupowej Inżyniera Kontraktu: 
cloud.marketplanet.pl/platform/erfx/public/list

 

Cyfrowy system sterowania DCS dla instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY7 w Oświęcimiu wraz z opracowaniem projektu, dostawą, montażem i uruchomieniem

13.09.2021

Zapytanie ofertowe nr MPW/2021/09/01

 

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

zamierza ogłosić przetarg na:

Cyfrowy system sterowania DCS dla instalacji produkcyjnej dyspersji i klejów wraz z magazynem produktu gotowego w SYNTHOS DWORY 7 w Oświęcimiu wraz z opracowaniem projektu, dostawą, montażem i uruchomieniem. 

Załącznik - SIWZ 

Szczegóły dotyczace postępowania przetargowego dostępne na platformie zakupowej Inżyniera Kontraktu: 
cloud.marketplanet.pl/platform/erfx/public/list

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com