Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 40 z 41 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 40 z 41

  • /A

zapytanie ofertowe - BP/004/JNS/2017

23.01.2017

Pompy PM-102, PM-103/104, PM-106/107, PM-110/111, PM-120/121, PM-122/123, PM-205/206, PM-215, PM-401

Projekt: „Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15

 

Szczegóły w załączeniu.

Anulowanie zapytania ofertowego - BP/040/JNS/2016

23.01.2017

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15

Pompy PM-102, PM-103/104, PM-106/107, PM-110/111, PM-120/121, PM-122/123, PM-205/206, PM-215, PM-401.

 

Zapytanie ofertowe ze względów proceduralnych zostało anulowane.

zapytanie ofertowe - BP/003/JNS/2017

19.01.2017

Rozdzielnia elektryczna RKS0, RKS1, RKS2, RKS3

 

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon

samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00

 

Szczegóły zapytania w załączeniu.

 

Przedłużenie terminu składania ofert + zmiana - BP/066/JNS/2016

18.01.2017

PRACE MONTAŻOWE W BRANŻACH AKPiA I ELEKTRYCZNEJ

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00

 

Szczegóły w załączeniu.

Selection process announcement - 420/TZ/JP/2016

13.01.2017

„Development of innovative materials that increase the functionality of car tires”

POIR.01.01.01-00-1370/15-00

Bag filter for spray dryer

Details in the attachment.

Selection process announcement - 342/TZ/JP/2016

13.01.2017

„Development of innovative materials that increase the functionality of car tires”

POIR.01.01.01-00-1370/15-00

Slurry preparation system

Details in the attachment.

Selection process announcement - 341/TZ/JP/2016

13.01.2017

„Development of innovative materials that increase the functionality of car tires”

POIR.01.01.01-00-1370/15-00

Reactors with agitators

Details in the attachment.

Przedłużenie terminu składania ofert - BP/066/JNS/2016

11.01.2017

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00

PRACE MONTA

Szczegóły w załączeniu.

ŻOWE W BRANŻACH AKPiA I ELEKTRYCZNEJ

480/TZ/DM/2016 Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych” PYTANIA ODPOWIEDZI pakiet 2

09.01.2017

480/TZ/DM/2016

Pakiet udostępniany publicznie – pakiet 2

                                                                      

Oświęcim, dnia 9 stycznia 2017

Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”, realizowany w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech Umowa o dofinansowanie nr INNOTECH-K3/IN3/39/228131/NCBR/14

 

Dotyczy: Manager Kontraktu (EPCM) dla inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych.”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 2:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Przedmiocie zamówienia po przez wykreślenie z Przedmiotu zamówienia: Opracowania ROŚ oraz uzyskania decyzji środowiskowej, w związku z tym w Przedmiot zamówienia ulega zmianie:

 

Było:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług w formule EPCM obejmujących projektowanie, przeprowadzenie procesów przetargowych i zamówień na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz zarządzanie budową dla inwestycji: Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych” tj. m.in.:

1. Opracowanie Pełnego Projektu Bazowego.

2. Opracowanie ROŚ oraz uzyskanie decyzji środowiskowej

3. Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi koniecznymi opracowaniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz jego uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa.

4. Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branż.

5. Przygotowanie przetargów, zebranie ofert oraz ich analiza, przygotowanie rekomendacji oraz umów i ewentualnych aneksów.

6. Kontrola kosztów na etapie realizacji inwestycji, przypisanie kosztów do środków trwałych.

7. Prowadzenie nadzoru, kontroli jakości, koordynacji prac, zarządzanie bezpośrednio na budowie. Prowadzenie nadzoru, kontroli jakości bezpośrednio u Dostawców.

8. Zarządzanie oraz nadzór nad rozruchem mechanicznym instalacji.

9. Przygotowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji instalacji.

10. Wykonanie niezbędnych uzgodnień/dokumentacji na cele uruchomienia instalacji (m.in. w Urzędzie Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorze Technicznym) oraz przeprowadzenie procedur urzędowych na podstawie pełnomocnictwa.

11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

12. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa

oraz jak określono w załączniku „b”.

 

Jest:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług w formule EPCM obejmujących projektowanie, przeprowadzenie procesów przetargowych i zamówień na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz zarządzanie budową dla inwestycji: Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych” tj. m.in.:

1. Opracowanie Pełnego Projektu Bazowego.

2. Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi koniecznymi opracowaniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz jego uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa.

3. Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branż.

4. Przygotowanie przetargów, zebranie ofert oraz ich analiza, przygotowanie rekomendacji oraz umów i ewentualnych aneksów.

5. Kontrola kosztów na etapie realizacji inwestycji, przypisanie kosztów do środków trwałych.

6. Prowadzenie nadzoru, kontroli jakości, koordynacji prac, zarządzanie bezpośrednio na budowie. Prowadzenie nadzoru, kontroli jakości bezpośrednio u Dostawców.

7. Zarządzanie oraz nadzór nad rozruchem mechanicznym instalacji.

8. Przygotowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji instalacji.

9. Wykonanie niezbędnych uzgodnień/dokumentacji na cele uruchomienia instalacji (m.in. w Urzędzie Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorze Technicznym) oraz przeprowadzenie procedur urzędowych na podstawie pełnomocnictwa.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

11. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa

oraz jak określono w załączniku „b”.

 

W związku z wyżej wymienioną Zmianą nr 2, Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia:  

 

Ofertę należy złożyć w terminie 1.02.2017 do godziny 23.59

na adres e-mail:

dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com

robert.mieszczak(małpa)synthosgroup(kropka)com

oraz

w zamkniętej kopercie na adres:                  Dominik deMehlem

                                                                     Synthos S.A.

                                                                     Budynek E-119 II piętro, pok. 13

                                                                     ul. Chemików 1

                                                                     32-600 Oświęcim

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe EPCM nr 480/TZ/DM/2016"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 

Przedłużenie terminu składania ofert - BP/065/JNS/2016

09.01.2017

Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00

Szczegóły w załączeniu.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com