Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 40 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 40

  • /A

Informacja o wyniku postępowania 353/TZ/KG/2019 Mieszalnik homogenizujący

13.12.2019

Oświęcim, 13.12.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 353/TZ/KG/2019- Mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 2-3 dm3
Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:


Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński
NIP: 113-011-29-33


Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny.

Budowa XPS - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie H-115

09.12.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie H-115”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1549 jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie H-115 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 20.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 353/TZ/KG/2019 Mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 2-3 dm3

29.11.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
Mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 2-3 dm3


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i
celem mieszalnika homogenizującego o pojemności roboczej 2-3 dm3 zgodnego ze
specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.


Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również:
a. sporządzenie i dostarczenie dokumentacja określonej w załączniku nr 1
z wyszczególnieniem przyłączy Urządzenia,
b. testy FAT na Urządzeniu,
c. dostawę PRZEDMIOTU UMOWY do ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków, Poland), DDP Kraków dla dostawców spoza obszaru UE/ DAP
Kraków dla dostawców z obszaru UE zgodnie z INCOTERMS 2010


Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU
przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in. przygotowywanie małych serii
wdrożeniowych formulacji produktów półstałych i płynnych, które zostaną
przygotowane w mieszalniku homogenizującym o pojemności roboczej 2-3 dm3.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w
Załączniku nr 1.
Kody CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Ofertę – należy złożyć w terminie 09.12.2019 do godz. 23:59
· w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com, lub za pomocą linka „Oferty
powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”
oraz
· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Kamila Ganobis
Bud. E-119 p. 18
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe 353/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie
nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego
w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Anulowanie postępowania 295/TZ/KG/2019 Mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 2-3 dm 3

28.11.2019

ANULOWANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 295/TZ/KG/2019 Mieszalnik homogenizujący o pojemności roboczej 2-3 dm 3


Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 295/TZ/KG/2019 z dnia 21.11.2019r. na dostawę mieszalnika
homogenizującego o pojemności roboczej 2-3 dm 3 zostało anulowane.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Zapytanie ofertowe - Budowa XPS - Węzeł chłodu

28.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - Węzeł chłodu”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1519 jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż układu agregatów wody lodowej dedykowanych do istniejącej i nowej linii XPS zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       31.07.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 12.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 1497/2019 - Remont bieżący kotła nr 9

26.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Remont bieżący kotła nr 9”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1497 jest wykonanie remontu bieżącego kotła nr 9 w celu zapewnienia dalszej dyspozycyjności kotła w nowym sezonie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                        01.06. – 31.08.2020 r.

Lokalizacja:                                Chemików 1, Oświęcim: Budynek A-110

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

 

Ofertę należy złożyć w terminie 20.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@synthosgroup.com lub za pośrednictwem załącznika w mailu do zaproszenia do złożenia oferty.

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 1487/2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe

26.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1487 jest kompleksowa budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe w formule „pod klucz” wg Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej „Załącznik A” do niniejszego zaproszenia.

 

Zakładany harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wyłonienie Wykonawcy/Podpisanie Umowy: Styczeń 2020 r.
  2. Rozruch/uruchomienie instalacji: Czerwiec 2020 r;
  3. Przekazanie do eksploatacji / odbiór końcowy Lipiec 2020 r.

 

Wydział Synthos:            Synthos Dwory 2 SD8
Lokalizacja:
                     Działka 4126/11 (pole 9, A-B), obręb Dwory I SD7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej terenu zapytania ofertowego przed złożeniem oferty - termin należy ustalić indywidualnie z Panem Marcinem Gibas, Michałem Gola dane kontaktowe podano w pkt. 4 - Kwestie techniczne Załącznika A.

Szczegóły w załączniku.

Ofertę należy złożyć w terminie 20.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@synthosgroup.com lub za pośrednictwem załącznika w mailu do zaproszenia do złożenia oferty.

 

UWAGA:

Aby uzyskać załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 należy, podpisać umowę o zachowaniu poufności dołączoną
do Zaproszenia ofertowego będącą załącznikiem nr 7. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Anna Wójcik
Synthos S.A., Budynek E-119, II piętro, pok. 16
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Zapytanie ofertowe - Budowa XPS - Branża budowlano-architektoniczna

26.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - Branża budowlano-architektoniczna”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1493 jest wykonanie prac branży budowlano-architektonicznej  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 06.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 1485/2019 - Przegląd roczny instalacji odsiarczania spalin DESOX kotła nr 9

22.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Przegląd roczny instalacji odsiarczania spalin DESOX kotła nr 9

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1485 jest wykonanie przeglądu i napraw urządzeń wchodzących w skład instalacji odsiarczania spalin DESOX kotła nr 9 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                        22.06.2020 – 31.08.2020 r.

Lokalizacja:                                Chemików 1, Oświęcim: Budynek A-110

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

 

Ofertę należy złożyć w terminie 20.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@synthosgroup.com lub za pośrednictwem załącznika w mailu do zaproszenia do złożenia oferty.

Szczegóły w załaczniku.

Zapytanie ofertowe 1408/2019 - Remont bieżący kotła fluidalnego nr 1

22.11.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Remont bieżący kotła fluidalnego nr 1”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1408 jest wykonanie remontu bieżącego kotła fluidalnego nr 1 w celu zapewnienia dalszej dyspozycyjności kotła w nowym sezonie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                        01.05. – 31.05.2020 r.

Lokalizacja:                                  Chemików 1, Oświęcim: Budynek A-110

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

 

Ofertę należy złożyć w terminie 16.12.2019 do godziny 9:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com lub za pośrednictwem załącznika w mailu do zaproszenia do złożenia oferty.

Szczegóły w załaczniku.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com