Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 2 z 40 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 2 z 40

  • /A

Budowa XPS - instlacje wod-kan

04.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS – sieci zewnętrzne”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 123/2020 jest wykonanie instalacji wod-kan zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 17.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Budowa XPS - sieci zewnętrzne

04.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS – sieci zewnętrzne”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 120/2020 jest wykonanie prac branży budowlanej, mechanicznej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 17.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 112/TZ/KG/2019 Titrator

07.01.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w

zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

 

Titrator

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa titratora wg. specyfikacji wymagań użytkownika

stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Kody CPV:

Główny kod CPV:

Kod CPV-38410000-2 Przyrządy pomiarowe

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-01-17 do godz. 23:59 w formie elektronicznej

oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 112/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i

papierowej do Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe 321/TZ/KG/2019 Pompa do polimeru

07.01.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w

zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

 

Pompa do polimeru

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pompy do polimeru wg. specyfikacji wymagań

użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Kody CPV:

Główny kod CPV:

Kod CPV-42122100-1 Pompy cieczowe

 

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-01-17 do godz. 23:59 w formie elektronicznej

oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 321/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i

papierowej do Zamawiającego.

 

1487/2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - zmiana terminu składania ofert + Pakiet pytań i odpowiedzi 3

30.12.2019

W związku z pojawiającymi się prośbami o przesunięcie terminu składania ofert dla procedury przetargowej numer 1487/2019 – „Budowa farmy fotowoltaicznej 1MWe”, informuję w imieniu firmy Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, o:

zmianie terminu skradania ofert ww. temacie do dnia 10.01.2020 r.

 

W załaczniku przedstawiamy również pakiet pytań i odpowiedzi numer 3 do ww. procedury przetargowej.

1487/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - Pakiet pytań i odpowiedzi 1 i 2

19.12.2019

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zapytanie ofertowe 1552/2019 na: "Odbiór, transport i utylizacja ziemi z procesu remediacji"

18.12.2019

Szanowni Państwo

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Odbiór, transport i utylizacja ziemi z procesu remediacji”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1552 jest Odbiór, transport i utylizacja ziemi z procesu remediacji zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       1.02.2020 do 31.03.2020 

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 23.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: Pawel.morawski@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Selection procedure - Grinding, compacting and granulating EPS compact blocks

18.12.2019

Dear business partners,

The Company:
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 represented by Synthos S.A. ¤ ul. Chemików 1 ¤ 32-600 Oświecim ¤ Poland ¤ The District Court in Krakow, XII Economic Department of the National Court Registry, KRS 0000038981, Id: 070472049 ¤ Share capital: 39,697,500 PLN ¤ acting through Synthos S.A. (organizační složka) ¤ O. Wichterleho 810 ¤ 278 01 Kralupy n. Vlt. ¤ Czech Republic ¤ VAT: CZ28226313 ¤ File No. A 59670 kept at the Municipal Court in Prague

announces selection procedure for action:

"Grinding, compacting and granulating EPS compact blocks"
The subject of the inquiry is the design, delivery and assembly supervision of equipment necessary for shredding compacted waste EPS blocks with a density of 0.15÷0,50 g / cm3 and then compacting, granulating to obtain granules with a density of 0.4-0.5 g / cm3 and a size of pellets <5 mm.

in accordance with the specification stated in attachment.
Would you be interested to participate in this tender send your quotation until 17.01.2020 12:00 o´clock at the latest. Your quotation shall be in accordance with the instructions stated in the inquiry.

Persons authorized to contact bidders:

Technical issues:

Marek Kopytko             +48 691 413 088         Marek.kopytko@synthosgroup.com

Filip Kondratowicz        +48 785700 438          Filip.kondratowicz@synthosgroup.com

Commercial matters;

Michał Domasik             +48 607 808 877         Michal.domasik@synthosgroup.com

 

The participants will be informed regarding the result of the selection procedure and with the winner for the tender will be concluded a contract. Inform us if you are not interested in the tender.

1487/2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - zmiana terminu składania ofert

16.12.2019

Dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe”

W imieniu firmy Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy o:

zmianie terminu skadania ofert ww. temacie do dnia 3.01.2020 r.

Przypominamy, aby uzyskać załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 należy, podpisać umowę o zachowaniu poufności dołączoną do Zaproszenia ofertowego będącą załącznikiem nr 7. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Anna Wójcik
Synthos S.A., Budynek E-119, II piętro, pok. 16
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

 

„Budowa XPS - Dostawa i montaż silosu”

16.12.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie H-115”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1573 jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż silosu granulatu polistyrenu w obiekcie H-115 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 30.12.2019 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com