Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

68/TZ/KG/2019_Zapytanie ofertowe Disolwer laboratoryjny

15.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: disolwer laboratoryjny wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik 1 (Specyfikacja Techniczna) niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie odpowiedniego Przedmiotu zamówienia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-182 piętro II.

 

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: prac badawczych nad nowymi recepturami dla formulacji tj. farby, tynki, lakiery, kleje, uszczelniacze, folie w płynie, emalie itd.

 

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie     29.07.2019    do godz. 16.00

•    w formie elektronicznej na adres e-mail: 
anna.wojcik2@synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ” 

oraz 
•    w zamkniętej kopercie na adres:    Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik 
Bud. E-119 p. 16
z dopiskiem: 
„Zapytanie ofertowe nr 68/TZ/KG/2019” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

78/TZ/KG/2019 Zapytanie ofertowe Suszarka próżniowa

15.07.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej, zgodnej z przeznaczeniem i celem Suszarki próżniowej wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami oraz wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie odpowiedniego Przedmiotu zamówienia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-182 parter.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie     29.07.2019    do godz. 16.00

•    w formie elektronicznej na adres e-mail: 
anna.wojcik2@synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ” 

oraz 
•    w zamkniętej kopercie na adres:    Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik 
Bud. E-119 p. 16
z dopiskiem: 
„Zapytanie ofertowe nr 78/TZ/KG/2019” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

60/TZ/DdMAW/2019 PL/ENG - INV-WALCARKA LABORATORYJNA / INV-LABORATORY ROLL MILL

11.07.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej, zgodnej z przeznaczeniem i celem walcarki dedykowanej do kauczuków (naturalne i syntetyczne) oraz mieszanek kauczukowych napełnionych napełniaczami mineralnymi (dalej również „Urządzenie”) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami opisanymi w specyfikacji wymagań użytkownika (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie

25.07.2019

do godz. 16:00

 

w formie elektronicznej na adres e-mail:

  anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com,  lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 

w zamkniętej kopercie na adres:

 

 

 

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Anna Wójcik

Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe 60/TZ/DdMAW/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

Informacja o wyniku postępowania 59/TZ/KG/2019 Zamrażarka laboratoryjna

05.07.2019

Oświęcim, 05.07.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Zamrażarka laboratoryjna


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Biogenet Sp. z o.o.

Informacja o wyniku postępowania 45/TZ/KG/2019 Biurety ciśnieniowe

14.06.2019

Oświęcim, 14.06.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Biurety ciśnieniowe


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Montochem- Oświęcim Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 820/2019 "Modernizacja oświetlenia i gniazd oddziału kotłowego"

12.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1 ogłasza przetarg na:

"Modernizacja oświetlenia i gniazd oddziału kotłowego"

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 28.06.2019 do godz. 12:00


W celu otrzymania dokumentacji projektowej należy wysłac maila na adres: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Przedłużenie składania ofert "Zapytanie ofertowe "Instalacja odpylania" 718/2019"

10.06.2019

Szanowni Państwo informujemy, że termin składania ofert na Instalację Odpylania został wydłużony do 12.06.2019 r.

52/TZ/DDM/2019 Dostawa i montaż 3 szt. Reaktorów szklanych 1L, 5L i 30L oraz 1 szt. Termostatu recyrkulacyjnego - Informacja o wyborze wykonawcy

04.06.2019

Informacja o wyniku postępowania

Oświęcim, dnia 4.06.2019 r.

 

 

Dotyczy postępowania: 52/TZ/DDM/2019

 

INV-REAKTOR SZKLANY: 1L, 5L i 30L

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

 

Megan s.c.

Julian Bielanik, Jaroslaw Worsowicz.

ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice

NIP: PL6312247653

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Przedłużenie terminu składania ofert- 67/TZ/KG/2019 Twardościomierz

28.05.2019

Oświęcim, dnia 28.05.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

z dnia 17.05.2019r.

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla

projektu:

– zapytanie ofertowe l.dz. nr 67/TZ/KG/2019

Twardościomierz

 

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 30.05.2019r. do godziny 23:59.

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Sprostowanie Procedura przetargowa 67/TZ/KG/2019 Twardościomierz

24.05.2019

SPROSTOWANIE


Twardościomierz


Prowadzonego w ramach projektu:
POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A.
w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


Zamawiający informuje o wprowadzonej zmianie w zapytaniu ofertowym numer 67/TZ/KG/2019 z
dnia 17.05.2019r. :
Załącznik nr 2, Lp. 7 Gwarancja i rękojmia, otrzymuje brzmienieod
daty podpisania protokołu odbioru:
od 25 miesięcy do 35 miesięcy = 5%
od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 10%
od 48 miesięcy do 60 miesięcy = 15%

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com