Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Procedura przetargowa nr 358/2021 - Modernizacja oświetlenia B111

07.04.2021

Procedura przetargowa nr 337/2021 - Utwardzenie placu nawęglania

07.04.2021

Procedura przetargowa nr 306/2021 - Wymiennik E 315

24.03.2021

Procedura przetargowa nr 305/2021 - Wymiennik EA 312

23.03.2021

Procedura przetargowa nr 304/2021 - Wymiennik EA 300

23.03.2021

216/2021 - Wykonanie tacy ociekowej pod zbiornikami DPPL oraz wykonanie i montaż okapu odciągowego

16.03.2021

Szanowni Państwo,

Firma Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza przetarg na:  "Wykonanie tacy i okapu nad DPPL" zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach poniżej.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o wysłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com

Oferty powinny być przesyłane jako dwa dokumenty: oferta techniczna (opis słowny zadania) oraz oferta cenowa (zawierająca warunki handlowe).

205/2021 + 207/2021 - Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego oraz czyszczenie instalacji DESOX

10.03.2021

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza przetarg na:  "DESOX - Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego oraz czyszczenie instalacji odsiarczania spalin część 1 oraz część 2" zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach poniżej.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o wysłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@synthosgroup.com

Oferty powinny być przesyłane jako dwa dokumenty: oferta techniczna (opis słowny zadania) oraz oferta cenowa (zawierająca warunki handlowe).

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym w zdaniu powyżej Państwa oferta może nie być brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

206/2021 - Coroczny przegląd i uzupełnianie ubytków części z TWS na instalacji DESOX

09.03.2021

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza przetarg na: "Coroczny przegląd i uzupełnianie ubytków części z TWS na instalacji odsiarczania spalin DESOX" zgodnie z danymi zawartymi w załączniku poniżej.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o wysłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@synthosgroup.com

Oferty powinny być przesyłane jako dwa dokumenty: oferta techniczna (opis słowny zadania) oraz oferta cenowa (zawierająca warunki handlowe).

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym w zdaniu powyżej Państwa oferta może nie być brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

208/2021 - Coroczny przegląd pomp i przekładni na instalacji odsiarczania spalin DESOX

09.03.2021

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza przetarg na: "DESOX - Wykonanie corocznego przeglądu pomp i przekładni na instalacji odsiarczania spalin" zgodnie z danymi zawartymi w załączniku poniżej.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o wysłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Oferty powinny być przesyłane jako dwa dokumenty: oferta techniczna (opis słowny zadania) oraz oferta cenowa (zawierająca warunki handlowe).

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym w zdaniu powyżej Państwa oferta może nie być brana pod uwagę w dalszej części przetargu.
 

Zbiornik octanu winylu - Prace wielobranżowe

08.03.2021

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Zbiornik octanu winylu - Prace wielobranżowe”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 197/2021 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji oraz wykonanie kompleksowych prac i dostaw  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego.

Termin realizacji:                  31.12.2021

Lokalizacja:                          Chemików 1, Oświęcim: Budynek F-170

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 17.03.2021 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com