Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

PROCEDURA PRZETARGOWA 568: USŁUGA EPCM DLA BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

08.06.2021

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

"USŁUGI - EPCM DLA BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW" 

W załączniku zapytanie ofertowe oraz NDA.

Wszelkie pozostałe pliki oraz Załączniki zostaną udostępnione po podpisaniu NDA.

Zamawiający informuje o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i zaznajomienia się z warunkami przyszłej inwestycji.

Ofertę należy złożyć w terminie 09.07.2021 do godziny 12:00 na adres e-mail:  pawel.morawski@synthosgroup.com

Zamawiający informuje, iż oferentom na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia. Pytania, wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane najpóźniej do 03.07.2021 r.
 

Synthos/Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego

06.05.2021

Procedura przetargowa 318/2021 - Zabudowa instalacji PV Sochaczew

06.05.2021

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„FOTOWOLTAIKA - Zabudowa instalacji PV Sochaczew”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 318 jest budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zielonym oraz na dachach budynków należących do spółki Synthos Dwory 7 - oddział w Sochaczewie, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą załącznikiem do niniejszego zapytania.

Lokalizacja: Wydział Synthos Sochaczew (96-500 Sochaczew, ul. 15 sierpnia 106), Budynki 38 i 39, Wydzielony obszar działki 2271/20 

Zamawiający informuje o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i zaznajomienia się z warunkami przyszłej inwestycji.

Ofertę należy złożyć w terminie 12.05.2021 do godziny 12:00 na adres e-mail:  anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Zamawiający informuje, iż oferentom na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia. Pytania, wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane najpóźniej do 03.05.2021 r.

Wykonanie i wymiana obwiązania rurowego zbiornika Lp.18 w obiekcie G-143

22.04.2021

Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego

21.04.2021

Procedura przetargowa nr. 369/2021 - Wymiana pompy wody zasilającej kotły – pompa nr 4

19.04.2021

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

Wymianę pompy wody zasilającej kotły – pompa nr 4

” na podstawie warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

 

Obecny agregat pompowy numer 4 posadowiony jest na żelbetowym fundamencie na poziomie +7,5 m w hali pomp wody zasilającej, budynek B-109. Agregat w związku ze znaczącym stopniem zużycia zgodnie z planem podlega kompletnej wymianie zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną. Po uprzednim zdemontowaniu starej pompy i elementów współpracujących, rurociągów, elementów konstrukcyjnych etc. należy wykonać adaptację  fundamentu w zakresie umożliwiającym posadowienie nowej pompy wraz z  nowym obwiązaniem pompy, armaturą oraz sterowaniem w systemie DeltaV.

Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

Termin składania ofert 07.05.2021 do godz. 12:00

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Procedura przetargowa nr 358/2021 - Modernizacja oświetlenia B111

07.04.2021

Procedura przetargowa nr 337/2021 - Utwardzenie placu nawęglania

07.04.2021

Procedura przetargowa nr 306/2021 - Wymiennik E 315

24.03.2021

Procedura przetargowa nr 305/2021 - Wymiennik EA 312

23.03.2021

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com