Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Konstrukcje stalowe, komin - nowe RTO

21.09.2021

Firma
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Konstrukcje stalowe, komin - nowe RTO"

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail: katarzyna.bronka@synthosgroup.com

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2021 do godz. 12:00.

 

Roboty budowlane - nowe RTO

21.09.2021

Zapytanie ofertowe nr 925/2021

 

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Roboty budowlane - budowa nowego RTO"

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail: katarzyna.bronka@synthosgroup.com

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2021 do godz. 12:00.

RFI - zapytanie o informację - dostawa odpadów drzewnych

10.09.2021

Procedura przetargowa nr. 802/2021 - Zakup i dostawa oraz uruchomienie kompresora gazu ziemnego do CCGT

18.08.2021

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Zakup i dostawę oraz uruchomienie kompresora gazu ziemnego do CCGT"

Przedmiotem Kontraktu jest dostawa kompletnej instalacji podnoszenia ciśnienia gazu sieciowego  na terenie zakładu Zamawiającego w Oświęcimiu w formule DDP wraz z zakresem prac i dostaw objętych Przedmiotem Kontraktu. Celem instalacji podnoszenia ciśnienia gazu sieciowego będzie zapewnienie wymaganych parametrów gazu sieciowego na potrzeby nowo budowanego układu turbiny gazowej wraz z kotłem odzysknicowym

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana złożeniem oferty, prosimy o kontakt na adres:

michal.domasik@synthosgroup.com

Z poważaniem

 

Procedura Przetargowa 716/2021 Usługa kruszenia gruzu

30.07.2021

Firma
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Usługę kruszenia gruzu"

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail: elzbieta.kowalowka@synthosgroup.com

Termin składania ofert: do dnia 12.08.2021 do godz. 12:00.


 

PROCEDURA PRZETARGOWA 568: USŁUGA EPCM DLA BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

08.06.2021

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

"USŁUGI - EPCM DLA BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW" 

W załączniku zapytanie ofertowe oraz NDA.

Wszelkie pozostałe pliki oraz Załączniki zostaną udostępnione po podpisaniu NDA.

Zamawiający informuje o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i zaznajomienia się z warunkami przyszłej inwestycji.

Ofertę należy złożyć w terminie 09.07.2021 do godziny 12:00 na adres e-mail:  pawel.morawski@synthosgroup.com

Zamawiający informuje, iż oferentom na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia. Pytania, wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane najpóźniej do 03.07.2021 r.
 

Synthos/Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego

06.05.2021

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com