Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Budowa XPS - instalacja tryskaczowa i zraszaczowa

14.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - instalacja tryskaczowa i zraszaczowa”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 168/2020 jest wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 28.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

1487/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - Wyniki postępowania

13.02.2020

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
NIP: 5621803666
KRS 0000453738

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

Budowa XPS - AKPiA

10.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - AKPiA”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 139/2020 jest wykonanie prac branży AKPiA zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                      obiekt H-101 do 15.06.2020

                                                 obiekt H-115 do 31.08.2020

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 21.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Budowa XPS - HVAC

05.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - HVAC”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 119/2020 jest wykonanie instalacji HVAC zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 19.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Budowa XPS - instlacje wod-kan

04.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS – sieci zewnętrzne”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 123/2020 jest wykonanie instalacji wod-kan zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 17.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Budowa XPS - sieci zewnętrzne

04.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS – sieci zewnętrzne”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 120/2020 jest wykonanie prac branży budowlanej, mechanicznej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 17.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe 112/TZ/KG/2019 Titrator

07.01.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w

zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

 

Titrator

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa titratora wg. specyfikacji wymagań użytkownika

stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Kody CPV:

Główny kod CPV:

Kod CPV-38410000-2 Przyrządy pomiarowe

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-01-17 do godz. 23:59 w formie elektronicznej

oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 112/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i

papierowej do Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe 321/TZ/KG/2019 Pompa do polimeru

07.01.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w

zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

 

Pompa do polimeru

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pompy do polimeru wg. specyfikacji wymagań

użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Kody CPV:

Główny kod CPV:

Kod CPV-42122100-1 Pompy cieczowe

 

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-01-17 do godz. 23:59 w formie elektronicznej

oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 321/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i

papierowej do Zamawiającego.

 

1487/2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - zmiana terminu składania ofert + Pakiet pytań i odpowiedzi 3

30.12.2019

W związku z pojawiającymi się prośbami o przesunięcie terminu składania ofert dla procedury przetargowej numer 1487/2019 – „Budowa farmy fotowoltaicznej 1MWe”, informuję w imieniu firmy Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, o:

zmianie terminu skradania ofert ww. temacie do dnia 10.01.2020 r.

 

W załaczniku przedstawiamy również pakiet pytań i odpowiedzi numer 3 do ww. procedury przetargowej.

1487/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - Pakiet pytań i odpowiedzi 1 i 2

19.12.2019

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com