Agata Gładysz-Stańczyk, Dyrektor Business Unitu Izolacje dla Builder Polska: Nowa era w termoizolacji